Arhiva

Objava rezultata Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za razdoblje 2015.-2018.
Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisalo je Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu. Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programska razdoblja 2007.-2013. i 2014.-2020.

Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 150.000.000,00 kuna.
 
Obavještavamo sve zainteresirane da će se zahtjevi za dodjelu sredstava zaprimati od 20. ožujka 2017. do iskorištenja sredstava planiranih za 2017. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2017.
Poziv na nadmetanje za usluge ocjenjivanja projektnih prijedloga zaprimljenih u sklopu Prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.
Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Upravljačko tijelo Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. objavilo je Poziv na nadmetanje za usluge ocjenjivanja projektnih prijedloga zaprimljenih u sklopu Prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. i poziva stručne ocjenjivače da podnesu svoje prijave. 
 
Dokumentacija za nadmetanje objavljena je 24. kolovoza.2016. godine i dostupna je na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr
 
Rok za dostavu ponuda je 13. rujna 2016. u 12:00 sati.
 
Kako biste što lakše pronašli dokumentaciju za nadmetanje koristite tražilicu i unesite: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske
 
Broj objave je: 2016/S 002-0018619
 
Otvoreni javni poziv za kandidiranje manifestacija u sklopu projekta „Hrvatski otočni proizvod“
 
Javni poziv za neovisne procjenitelje projektnih prijava
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u nastavku teksta: Ministarstvo) objavljuje Javni poziv za neovisne procjenitelje prijava pristiglih na poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) u svrhu angažiranja neovisnih procjenitelja (ocjenjivača) za obavljanje zadataka ocjenjivanja prijava.

ITU mehanizam sastoji se od skupa aktivnosti koje se mogu financirati iz tri različita fonda - Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda. Intervencije ponuđene gradovima kroz ITU mehanizam su relativno raznolike te omogućuju integriranje infrastrukturnih projekata i soft aktivnosti. Tematski opseg i konkretan skup aktivnosti koje će konačno biti implementirani kroz ITU mehanizam pridonosit će sljedećim tematskim područjima:
 • Gradovi kao pokretači gospodarskog razvoja;
 • Čisti gradovi, odnosno, gradovi u borbi protiv klimatskih promjena;
 • Uključivi gradovi, odnosno, gradovi u borbi protiv siromaštva.
 
Rok za dostavu cjelovitih prijava: 24. lipnja 2016. godine, do 16.00 sati
 
 
Tekst Javnog poziva
 
Prilozi:
 1. Prijavni obrazac
 2. CV obrazac
 3. Tablica za provjeru prihvatljivosti i vrednovanje prijava
 4. Izjava o povjerljivosti i nepristranosti i izbjegavanju sukoba interesa
 5. Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam)
Javni poziv za neovisne procjenitelje prijava pristiglih na Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam)
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u nastavku teksta: Ministarstvo) objavljuje ovaj Javni poziv u svrhu angažiranja neovisnih procjenitelja (u nastavku teksta: ocjenjivača) za obavljanje zadataka ocjenjivanja prijava pristiglih na ograničeni Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam).
 
ITU mehanizam sastoji se od skupa aktivnosti koje se mogu financirati iz tri europska strukturna i investicijska fonda - Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda. Intervencije ponuđene gradovima kroz ITU mehanizam su relativno raznolike te omogućuju integriranje infrastrukturnih projekata i soft aktivnosti. Tematski opseg i konkretan skup aktivnosti koje će konačno biti implementirani kroz ITU mehanizam pridonosit će sljedećim tematskim područjima:
 • Gradovi kao pokretači gospodarskog razvoja
 • Čisti gradovi, odnosno, gradovi u borbi protiv klimatskih promjena
 • Uključivi gradovi, odnosno, gradovi u borbi protiv siromaštva.

Prijave moraju biti dostavljene u pisarnicu Ministarstva do 29. srpnja 2016. godine, do 16.00 sati.


Tekst Javnog poziva
 
Prilozi:
 1. Prijavni obrazac
 2. CV obrazac
 3. Tablica za provjeru prihvatljivosti i vrednovanje prijava
 4. Izjava o povjerljivosti i nepristranosti i izbjegavanju sukoba interesa
 5. Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam)
Oglas za radno mjesto komunikacijskog menadžera ERDF programa transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa
Zajedničko tehničko tajništvo ERDF programa transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa u kojem sudjeluje Republika Hrvatska raspisuje natječaj za radno mjesto komunikacijskog menadžera za rad u Zajedničkom tehničkom tajništvu programa sa sjedištem u Budimpešti. Rok za prijave je 25.03.2012. Više informacija možete naći u prilogu.
 
SEE JTS vacancy announcement - CM1 2012.pdf 
Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu

OBAVIJEST O ZATVARANJU JAVNOG POZIVA ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI ZA 2018. GODINU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 1. kolovoza 2018. godine Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu (u nastavku teksta: Javni poziv).
 
Točkom VII. Javnog poziva navedeno je da će se Zahtjevi za dodjelu sredstava Fonda ( u nastavku teksta: Zahtjev) zaprimati od 16. kolovoza 2018. godine do iskorištenja sredstava planiranih za 2018. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2018. godine.
 
Sukladno naprijed navedenom, obavještavamo sve podnositelje Zahtjeva da je s danom 4. rujna 2018. ukupan iznos zatraženih sredstava u okviru ovog Javnog poziva dosegnuo  planirani iznos raspoloživih sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu  te se isti smatra zatvorenim.
 
Sukladno točki VII. Javnog poziva Zahtjevi poslani zaključno s 4. rujna 2018. zaprimat će se unutar roka od osam dana od objave ove obavijesti te će biti registrirani i upućeni u daljnji postupak o čemu će podnositelji zahtjeva biti obaviješteni.
 
Svi zahtjevi poslani nakon 4. rujna 2018. neće biti uzeti u razmatranje.
 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu. Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU.

Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Uvjeti i kriteriji za dodjelu sredstava Fonda, prihvatljiva područja sufinanciranja, iznosi i kriteriji sufinanciranja te drugi bitni elementi za dodjelu sredstava Fonda utvrđeni su u Javnom pozivu za dodjelu sredstava Fonda i Uputama za korisnike.
Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 200.000.000,00 kuna.

Obavještavamo sve zainteresirane da će se Zahtjevi za dodjelu sredstava Fonda zaprimati od 16. kolovoza 2018. do iskorištenja sredstava planiranih za 2018. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2018.

 
Oglas za radno mjesto voditelja Zajedničkog tehničkog tajništva ERDF programa transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa
Zajedničko tehničko tajništvo ERDF programa transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa u kojem sudjeluje Republika Hrvatska raspisuje natječaj za radno mjesto voditelja Zajedničkog tehničkog tajništva programa sa sjedištem u Budimpešti. Rok za prijave je 27. travnja 2012. Više informacija možete naći u prilogu.

SEE JTS vacancy announcement - HD1 2012.pdf


 
Javni poziv za dodjelu oznake "Hrvatski otočni proizvod"
Natječaj za prijavu projekata udruga za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2012. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Javni poziv za dodjelu državnih potpora male vrijednosti u 2012. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta
Poziv za iskaz interesa za Program usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje regionalne infrastrukture i gospodarstva te razvoj potpomognutih područja u 2012. godini
Poziv za iskaz interesa za dodjelu financijske potpore za potprogram „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“
Odluka o odabiru projekata za Program usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje regionalne infrastrukture i gospodarstva te razvoj potpomognutih područja u 2012. godini
Odluka o ostvarivanju prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2012. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Objava rezultata u provedbi Programa poticanja djelovanja udruga u području poboljšanja uvjeta života osoba na području posebne državne skrbi
U skladu s Programom poticanja djelovanja udruga u području poboljšanja uvjeta života osoba na području posebne državne skrbi u 2012. godini, po Otvorenom javnom pozivu KLASA: 422-01/12-01/3, URBROJ: 538-01/0007-12-1, u 2012. godini odobrena je dodjela bespovratnih financijskih sredstava Zajednici povratnika Hrvatske, 31 000 Osijek, Europske avenije 22, za provedbu Programa rada za 2012. godinu, u iznosu od 215.000,00 kuna iz sredstava s proračunske pozicije Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije A 761001 Skrb o prognanicima.
Javni poziv za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata
Hrvatski otočni proizvod - Javni poziv za sufinanciranje manifestacija
 
NATJEČAJ za prijavu projekata udruga za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2013. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova
 
Hrvatski otočni proizvod - Javni poziv za dodjelu oznake HOP
 
Program održivog razvoja lokalne zajednice - Lista odobrenih projekata u 2013.
 
OBAVIJEST O OBJAVI JAVNOG POZIVA ZA DODJELU DRŽAVNIH POTPORA MALE VRIJEDNOSTI OTOČNIM POSLODAVCIMA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA
Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2014. u sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice

I u ovoj godini Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nastavlja s provedbom Programa održivog razvoja lokalne zajednice putem kojega se potiče razvoj  jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s indeksom razvijenosti ispod 100 prosjeka Republike Hrvatske.

Zahtjevi za sufinanciranje projekata u 2014. godini mogu se dostaviti u Ministarstvo do 10. veljače, a  Poziv za iskaz interesa  dostupan je OVDJE.

 
Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ do 27. svibnja 2014.
Do 28. lipnja 2014. otvoren Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima za ostvarivanje prava na financijske potpore
 
Javni poziv za dodjelu državnih potpora male vrijednosti u 2014. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta
 
Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
 
Javni poziv za kandidiranje manifestacija koje bi se sufinancirale iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava. Javni poziv se odnosi na manifestacije koje se održavaju tijekom 2015. godine i koje u svom programu uključuju prezentaciju inovativnih i tradicijskih otočnih proizvoda kojima je Ministarstvo dodijelilo oznaku „Hrvatski otočni proizvod“.
 
Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe; trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostale pravne i fizičke osobe u Republici Hrvatskoj i izvan nje.
 
Najviši iznos koji se jednom organizatoru za jednu manifestaciju može odobriti putem ovog Javnog poziva je 20.000,00 kuna.  

Javni poziv je otvoren od dana objave na službenoj internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.mrrfeu.hr do 15. svibnja 2015.


Dokumenti:
Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“. Procedura dodjele oznake „Hrvatski otočni proizvod“ utemeljena je u Zakonu o otocima (Narodne novine, broj 34/99,149/99, 32/02 i 33/06) i Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ (Narodne novine, broj 47/07). Oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ može se dodijeliti tradicionalnim i inovativnim proizvodima koje proizvode otočni proizvođači, dodjeljuje se godišnje, u vidu plakete i makete, proizvođačima koji imaju sjedište tvrtke na otocima i koji nominirane proizvode izrađuju na otocima. Stručno mišljenje o zadovoljavanju uvjeta i kriterija stjecanja prava na uporabu oznake donose neovisne stručne komisije.
 
Prijedlog odluke o dodjeli oznake „Hrvatski otočni proizvod“ donosi Savjet projekta, a konačnu odluku ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Ministarstvo s nositeljima oznake sklapa ugovor na 3 godine. 
 
Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ otvoren je do 29. svibnja 2015.

Dokumenti

Transnacionalni program za Jugoistočnu Europu
Javni poziv za iskaz interesa za nezavisne vanjske ocjenjivače projektnih prijedloga u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska - Crna Gora 2007. - 2013.
Otvoren Treći poziv na dostavu projektnih prijedloga IPA programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska
Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava temeljem Programa poticanja djelovanja udruga u području poboljšanja uvjeta života osoba na području posebne državne skrbi u 2012. godini
Kalendar rokova za prijavu projekata u okviru Programa Unije Kultura 2007. – 2013.
Projekti višegodišnje suradnje (1.1.)
Rok za prijavu na natječaj: 1. listopada 2012. godine
Objava rezultata: 31. ožujka 2013. godine
Početak projekta: od 1. svibnja 2013. do 30. travnja 2014. godine
Provedba: 3 do 5 godina
 
Projekti kratkoročne suradnje (1.2.1.)
Rok za prijavu na natječaj: 1. listopada 2012. godine
Objava rezultata: 28. veljače 2013. godine
Početak projekta: od 1. svibnja 2013. do 30. travnja 2014. godine
Provedba: do 2 godine
 
Projekti književnih prijevoda (1.2.2.)
Rok za prijavu na natječaj: 3. veljače 2013. godine
Objava rezultata: 31. srpnja 2013. godine
Početak projekta: od 3. rujna 2013. do 31. kolovoza 2014. godine
Provedba: do 2 godine
 
Projekti suradnje s Trećim zemljama (1.3.5.)
Rok za prijavu na natječaj: 4. svibnja 2012. godine (JAR) odnosno 3. svibnja 2013. godine (Australija i Kanada)
Objava rezultata: 31. kolovoza 2012. godine (JAR) i 31. kolovoza 2013. godine (Australija i Kanada)
Početak projekta: od 1. studenog 2012. do 31. listopada 2013. godine (JAR) odnosno od 1. studenog 2013. do 31. listopada 2014. godine (Australija i Kanada)
Provedba: do 2 godine
 
Potpora za europske kulturne festivale (1.3.6.)
Rok za prijavu na natječaj: 15. studenog 2012. godine
Objava rezultata: 31. ožujka 2013. godine
Početak projekta: od 1. svibnja 2013. do 30. travnja 2014. godine
Provedba: do 12 mjeseci
 
Potpora za organizacije aktivne u području kulture na europskoj razini (2.)
Rok za prijavu na natječaj: 15. rujna 2012. godine
Objava rezultata: 28. veljače 2013. godine
Početak projekta: Financijska godina 2013.
Provedba: Jedna financijska godina
 
Projekti suradnje između organizacija uključenih u analizu kulturnih politika (3.2)
Rok za prijavu na natječaj: 1. listopada 2012. godine
Objava rezultata: 28. veljače 2013. godine
Početak projekta: Od 1. svibnja 2013. do 30. travnja 2014. godine
Provedba: Najmanje 12, a najviše 24 mjeseca


Više informacija o mogućnostima sudjelovanja u navednom programu možete pronaći na internet stranici Kulturne kontakt točke RH pri Ministarstvu kulture: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=95.

Kontakti:
Mladen Špehar
Ministarstvo kulture
Uprava za međunarodnu kulturnu suradnju, Odjel za kulturnu kontaktnu točku
Tel: +385 (0)1 4866 334; 4866 326
E-mail: ccp@min-kulture.hr
 
Objavljen natječaj za prijavu projekata za prevenciju i pripravnost
CIP Eko - inovacije 2012 - otvoren natječaj za prijavu projektnih prijedloga
Natječaj za konzultantske usluge za razradu 12 odabranih projekata iz područja poslovne infrastrukture prihvatljivih za financiranje iz EU sredstava
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje natječaj za konzultantske usluge za razradu 12 odabranih projekata iz područja poslovne infrastrukture prihvatljivih za pinanciranje iz EU sredstava.

Rok za prijavu je 13. lipnja 2012. godine.


Natječaj se može naći na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/documentmanagement/dokumentpodacifrm.aspx?id=226879
Natječaj za konzultantske usluge za razradu 20 odabranih projekata iz područja javne kulture i turističke infrastrukture prihvatljivih za financiranje iz EU sredstava
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje natječaj za konzultantske usluge za razradu 20 odabranih projekata iz područja javne kulture i turističke infrastrukture prihvatljivih za financiranje iz EU sredstava.

Rok za prijavu je 13. lipnja 2012. godine.


Natječaj se može naći na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/documentmanagement/dokumentpodacifrm.aspx?id=226826
Marco Polo II - otvoren poziv za prijedloge projekata u 2012.


Otvoren je poziv za podnošenje projektnih prijedloga za 2012. godinu u okviru Programa Unije Marco Polo II.
 
Ciljevi programa Marco Polo II su smanjenje opterećenja cestovnog prometa, smanjenje negativnog učinka teretnog prijevoza na okoliš u zemljama Europske unije i jačanje intermodalnosti, čime se želi pridonijeti učinkovitosti i održivosti prometnog sustava.  U svrhu ostvarenja tog cilja program podupire aktivnosti u teretnom transportu, logistici i drugim relevantnim tržištima, uključujući tzv, „morske autoceste“ i mjere izbjegavanja cestovnog preopterećenja.
 
Projekte mogu prijavljivati pravne osobe registrirane u državama članicama programa (EU, Norveška, Island, Lihtenštajn i Hrvatska), samostalno ili u konzorciju sastavljenom od dva ili više subjekata.. S obzirom da se na natječajima većinom za financiranje uzimaju u obzir veliki projekti, preporuka je da mala i srednja poduzeća osnuju klastere i nastupaju zajednički.
 
Na natječaj se mogu javiti tvrtke u privatnom i državnom vlasništvu, sudionici u organizaciji prijevoza; 
 • cestovni ili željeznički prijevoznici, 
 • morski ili riječni prijevoznici, 
 • špediteri, 
 • terminali, 
 • morske i riječne luke, 
 • veliki proizvođači koji sami organiziraju svoj prijevoz, 
 • udruženja (ako su osnovana kao zasebne pravne osobe).
 
Program je namijenjen onima koji:
 • imaju ideju o novom servisu koji prebacije teret sa ceste na more, željeznicu ili unatarnje plovne putove
 • ideju o inovatinoj aktivnosti kojom se uklanjaju strukturalne barijere u teretnom prijevozu u EU
 • ideju o obrazovnoj aktivnosti kojoj je cilj unaprijediti vođenje poslovanja ili znanje na području logistike teretnog prijevoza
 • ima dodanu vrijednost na europskoj razini
 • nije održiv u početnim godinama 
 • ali ima velik potencijal i održiv je u budućnosti
 • projekt nema negativni učinak na tržišno natjecanje i konkurenciju
 
Čisti infrastrukturni projekti, istraživački i razvojni projekti te projekti čiji su rezultati isključivo studije nisu prihvatljivi za financiranje u okviru ovog programa (manja infrastrukturna ulaganja, odnosno, infrastrukturne adaptacije su dozvoljene).
 
Program je centraliziran, provodi ga Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije Europske komisije  kojoj se izravno podnose projektni prijedlozi.
Neki od primjera projekata dobre prakse objedinjeni su u brošuri koju je prevela Europska poduzetnička mreža Hrvatske a možete ju preuzeti ovdje.
 
Za sufinanciranje projekta u okviru ovog poziva na raspolaganju je 64.6 milijuna eura. Iz proračuna programa financira se između 35% i 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o aktivnosti. 
 
Prioritete u 2012. godini čine pomorski projekti s ciljem zaštite okoliša, projekti unutarnje plovidbe i željeznice s pojedinačnim vagonskim prijevozom. 
 
Godišnji radni program za 2012. za program Marco Polo II programa preuzmite ovdje. Tekst natječaja, te ostale potrebne dokumente možete pronaći ovdje.
 
Poziv je objavljen 20.  lipnja 2012., a rok za predaju projektnih prijedloga je 21. listopada 2012.
 
Objava poziva:    20. lipnja 2012
Rok za prijavu:    21. listopada 2012
Vanjska evaluacija:    Listopad/Studeni 2012
Unutarnja evaluacija:    Studeni/Prosinac 2012
Lista projekata koji su predloženi za pregovore:    Siječanj 2013
Potpisivanje ugovora:    Drugi kvartal 2013
 
Za koordinaciju provedbe programa u RH nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.
 
Klaster intermodalnog prijevoza djeluje kao nacionalni kooridnator programa te pruža pomoć potencijalnim prijaviteljima informacijama ili aktivnim sudjelovanjem u pripremi projektne dokumentacije.
Nacionalna kontakt točka: 
g. Dražen Žgaljić
Tel: +385 51 344 252
Mob:  +385 91 250 6266
 
 
Otvoren natječaj za projektne prijedloge vezane uz kapitalizaciju u okviru EFRR programa transnacionalne suradnje MED
Otvoreni novi natječaji u okviru Sedmog okvirnog programa za istraživanje i razvoj – FP7
Otvoren prvi Poziv za prijedloge strateških projekata u okviru IPA programa Jadranska prekogranična suradnja
Prvi Poziv za prijedloge strateških projekata u okviru IPA programa Jadranska prekogranična suradnja otvoren je od 3. rujna do 2. studenog 2012.g.

Ukupni proračun na raspolaganju za financiranje strateških projekata je 90.860.776 eura:  12.500.000,00 eura za Prioritet 1, 45.360.776,00 eura za prioritet 2 i 33.000.000,00 eura za Prioritet 3.

Prilog: link na

www.adriaticipacbc.org
Informativne radionice za predlagatelje projekata u okviru Prvog poziva za strateške projekte IPA programa Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013

U tijeku je Prvi poziv za strateške projekte IPA programa Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013 koji je otvoren do 3. studenog 2012.g.

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira Informativnu radionicu za predlagatelje projekata u okviru Prvog poziva za strateške projekte IPA programa Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013. koji je otvoren do 3. studenog 2012.g. te Vas ovim putem pozivamo da sudjelujete na radionici gdje ćete imati priliku upoznati se sa detaljima poziva.

 

Radionice će se održati:

- 1.listopada 2012.g. u Hotelu Internacional, Miramarska cesta 24, u Zagrebu

- 4. listopada 2012.g. u konferencijskoj dvorani Transadrie, Riva Boduli 1, u Rijeci.

 

Zbog ograničenog mjesta sudjelovanja molimo da na vrijeme prijavite svoje sudjelovanje i to najkasnije do petka 28. rujna 2012.g. na e-mail adrese katarina.bozanic@mrrfeu.hr  ili ines.petelin@mrrfeu.hr  .

 
Agenda listopad 2012.doc
Poziv za iskaz interesa - izrada nacrta programskog dokumenta za prokograničnu suradnju između Republike Mađarske i Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.
Nacionalna razvojna agencija, kao Upravljačko tijelo IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007.-2013., objavljuje poziv za iskaz interesa za natjecateljski pregovarački postupak koji se provodi sukladno članku 3.4.2 Praktičnog vodiča kroz procedure ugovaranja za vanjske aktivnosti EU.
 

Pojedinosti možete pronaći u dokumentu u privitku.

Dodatne informacije o IPA prekograničnom programu Mađarska-Hrvatska 2007.-2013. možete pronaći na internet stranici: www.hu-hr-ipa.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Request for expression of interest - drafting of the programming document for the cross-border co-operation betwen Republic of Hungary and Republic of Croatia for the programming period 2014.-2020.
 

The National Development Agency, as Managing Authority of the Hungary-Croatia  IPA CBC Programme 2007-2013 would like to request expressions of interest for a competitive negotiated procedure implemented according to Article 3.4.2 of the Practical Guide to Contract procedures for EU external actions.
 

Please find the details in the attached document.
 

For further information about the HU-HR IPA CBC Programme 2007-2013 please consult the following website: http://www.hu-hr-ipa.com/
 

Poziv za iskaz interesa - izrada nacrta programskog dokumenta za prekograničnu suradnju između Republike Mađarske i Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. - 2020. Corrigendum
POZIV ZA ISKAZ INTERESA – IZRADA NACRTA PROGRAMSKOG DOKUMENTA ZA PREKOGRANIČNU SURADNJU IZMEĐU REPUBLIKE MAĐARSKE I REPUBLIKE HRVATSKE ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2014.-2020.-

CORRIGENDUM


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST – DRAFTING OF THE PROGRAMMING DOCUMENT FOR THE CROSS-BORDER CO-OPERATION BETWEEN  REPUBLIC OF HUNGARY AND THE REPUBLIC OF CROATIA FOR THE PROGRAMMING PERIOD 2014-2020-

CORRIGENDUM
Natječaj za konzultantske usluge za razradu projekata iz područja poslovne infrastrukture prihvatljivih za financiranje iz EU sredstava
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje natječaj za konzultantske usluge za razradu 11 odabranih projekata iz područja poslovne infrastrukture prihvatljivih za financiranje iz EU sredstava.

Rok za dostavu ponuda je 9. studeni 2012.

Natječaj se može naći na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr
 
Napomena: Za preuzimanje dokumentacije je potrebno registrirati se. Registracija je besplatna.
Natječaj za konzultantske usluge za razradu projekata iz područja javne kulturne i turističke infrastrukture prihvatljivih za financiranje iz EU sredstava
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje natječaj za konzultantske usluge za razradu 19 odabranih projekata iz područja javne kulturne i turističke infrastrukture prihvatljivih za financiranje iz EU sredstava.

Rok za dostavu ponuda je 14. studeni 2012.

Natječaj se može naći na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr

 
Napomena: Za preuzimanje dokumentacije je potrebno registrirati se. Registracija je besplatna.

Objava natječaja za odabir višeg voditelja projekata, Senior Project Manager Contact Point Unit (Croatia) u Zajedničkom tehničkom tajništvu IPA programa Jadranska prekogranična suradnja 2007.-2013.
Tvrtka O.I.C.S.  raspisuje natječaj za odabir višeg voditelja projekata, Senior Project Manager Contact Point Unit (Croatia) u Zajedničkom tehničkom tajništvu IPA programa Jadranska prekogranična suradnja 2007.-2013. sa sjedištem u L`Aquili, Italija.

Rok za prijave je 17. prosinca 2012.g.

Više informacija možete naći na web stranici O.I.C.S.-a: 

http://www.oics.it/index.php/en/o-i-c-s/2408-avviso-pubblico-per-la-selezione-di-n-2-unita-di-personale-per-il-completamento-del-segretariato-tecnico-congiunto-del-programma-di-cooperazione-transfrontaliera-ipa-adriatico
Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u natjecateljskom pregovaračkom postupku za pripremu Ex-ante evaluacije i Stratešku procjenu okoliša Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014-2020
Upravljačko tijelo IPA programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska objavilo je Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u natjecateljskom pregovaračkom postupku za pripremu Ex-ante evaluacije i Stratešku procjenu okoliša Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014-2020.

Rok za iskaz interesa je 18. siječnja 2013.g. (12.00 sati).

Više detalja možete naći u prilogu.

Napominjemo da u ovoj fazi natječaja nema dodatnih pojašnjenja za potencijalne ponuditelje od strane Ugovarateljnog tijela.
Poziv za iskaz interesa - natječaj za odabir ocjenjivača projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007. -2013.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u natječaju za odabir ocjenjivača projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007. -2013.

Trenutačno je u tijeku administrativna provjera pristiglih projektnih prijedloga unutar Trećeg poziva za dostavu projektnih prijedloga OP-a Slovenija – Hrvatska 2007. -2013. po završetku kojeg će Ministarstvo sklopiti ugovor o pružanju usluga za ocjenjivanje kvalitete projektnih prijedloga u sklopu procesa odabira projekata koji će biti predloženi za sufinanciranje EU sredstvima.

Pojedinosti natječaja, kao i prijavni obrazac, možete pronaći u dokumentima u privitku. Dodatne informacije o OP-u Slovenija – Hrvatska 2007. -2013. možete pronaći na internet stranici: www.si-hr.eu


Prijavni obrazac.doc

Poziv za iskaz interesa.pdf
Poziv za iskaz interesa za dodjelu financijske potpore za potprogram „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ za 2013. godinu
 
8 MILIJUNA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA IZGRADNJU POSLOVNE INFRASTRUKTURE
8 MILIJUNA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA IZGRADNJU POSLOVNE INFRASTRUKTURE

Otvoren je novi natječaj namijenjen izgradnji poslovne infrastrukture na području općina i gradova.  Korisnicima će biti na raspolaganju ukupan iznos od 8 milijuna eura. Natječaj je otvoren do 13. lipnja 2013. godine.
 
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije objavila je Shemu za dodjelu bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu, koji se financira unutar pretpristupnog programa IPA komponente IIIC – Regionalna konkurentnost.

Cilj sheme dodjele bespovratnih sredstava za izgradnju poslovne infrastrukture je ulaganje u razvoj nove i postojeće infrastrukture u poslovnim zonama, razvoj novih i postojećih poslovnih inkubatora i ostalih subjekata za pružanje potpore malom i srednjem poduzetništvu te ulaganje u razvoj javne turističke infrastrukture, što će u konačnici rezultirati razvojem i jačanjem sektora malog i srednjeg poduzetništva te stvaranjem novih radnih mjesta, posebice u slabije razvijenim područjima.
 

Kroz ovu shemu dodjele bespovratnih sredstava moguće je financirati sljedeće aktivnosti:
 

• Razvoj nove i postojeće poslovne infrastrukture u postojećim poslovnim zonama
• Osnivanje i razvoj novih i postojećih poslovnih inkubatora i drugih potpornih institucija koje pomažu, okupljaju i servisiraju male i srednje poduzetnike
• Razvoj i unapređenje javne turističke infrastrukture u području zdravstvenog, kulturnog i aktivnog turizma
 
 
Natječaj je namijenjen financiranju projekata jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, lokalnih i regionalnih organizacija i trgovačkih društava u javnom vlasništvu te lokalnih i regionalnih turističkih zajednica, a bit će otvoren do 13. lipnja 2013. godine.
 
Potencijalnim korisnicima je na raspolaganju indikativan iznos od 8 milijuna eura, a visina pojedinačnih potpora kretat će se od 325 tisuća eura do milijun eura. Financiranje projekta kroz navedeni natječaj maksimalno može iznositi 60 do 85% od ukupne vrijednosti projekta.
 
Natječaj je javno dostupan na internetskoj stranici SAFU www.safu.hr te na web stranicama Europske komisije tj. EuropeAida http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm
 
Sve informacije vezane uz prijavu na natječaj objavljene su na internetskim stranicama SAFU u dokumentu Upute za prijavitelje (Guidelines for grant applicants) objavljenom uz natječaj.
 
Osim toga, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizirat će besplatnu, informativnu radionicu namijenjenu potencijalnim korisnicima natječaja. Detaljne informacije vezane uz radionicu također će biti objavljene na internetskim stranicama www.safu.hr.

Otvoren treći poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007.-2013.
Referentni broj: EuropeAid/134-964/L/ACT/IPA

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske i Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini objavljuju poziv za prikupljanje projektnih prijedloga u okviru  IPA prekograničnog programa Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007.-2013. (financijska potpora iz alokacija za 2011. (samo BiH), 2012. i 2013.godinu) s ciljem poticanja stvaranja prekogranične suradnje i partnerstva; poticanja razvoja zajedničkih prekograničnih aktivnosti revitaliziranja gospodarstva, zaštite prirode i okoliša i unaprjeđenja socijalne povezanosti na programskom području. U okviru ovog poziva indikativni iznos od 3.822.090,56 € dostupan je za projektne prijedloge iz obje partnerske zemlje (1.800.000€ za Hrvatsku i 2.022.090,56€ za Bosnu i Hercegovinu).

Cjelovite smjernice za prijavitelje dostupne su na sljedećim stranicama: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome www.cbc-cro-bih.net, www.arr.hr, www.mrrfeu.hr, www.dei.gov.ba.

Datumi i mjesta informativnih dana za ovaj Poziv bit će dostupni na sljedećim stranicama: www.cbc-cro-bih.net, www.mrrfeu.hr, www.arr.hr, www.dei.gov.ba.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 4. studenog 2013.godine u 16:00 sati po lokalnom vremenu.

Prijavni paket i druga relevantna dokumentacija mogu se preuzeti ovdje.


Cross-Border Programme
Croatia-Bosnia and Herzegovina
Instrument for Pre-Accession (IPA)
Component II – Cross-Border Cooperation
3rd Call for Proposals

Publication reference: EuropeAid/134-964/L/ACT/IPA

Agency for Regional Development of Republic of Croatia and the European Union Delegation to Bosnia and Herzegovina are seeking proposals within IPA Cross-border Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina 2007-2013 (financial assistance from the 2011 (only for BiH), 2012 and 2013 allocations) with the aim to encourage the creation of cross-border networks and partnerships; to encourage the development of joint cross-border activities with a view to revitalizing the economy, protecting nature and the environment and increasing social cohesion of the programming area. Under this Call for Proposals an indicative amount of 3.822.090,56 € is available for project proposals from both partner Countries (1.800.000,00€ for Croatia and 2.022.090,56€ for Bosnia and Herzegovina).

The full Guidelines for Applicants are available on the following internet sites: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and www.cbc-cro-bih.net, www.arr.hr, www.mrrfeu.hr, www.dei.gov.ba.

Dates and places of Information sessions on this call for proposals will be available on web sites: www.cbc-cro-bih.net, www.mrrfeu.hr, www.arr.hr, www.dei.gov.ba.

The deadline for submission of proposals is 4 November 2013 at 16:00 hours local time.Informativni dani 3. poziva Programa prekogranične suradnje RH-BiH


Kao dio aktivnosti vezanih uz objavu Trećeg poziva na prijavu projektnih prijedloga (Reference No. EuropeAid/134-964/L/ACT/IPA) za Program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007.-2013., koji potiče suradnju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, održava se niz informativnih radionica.

Glavna tema informativnih radionica je predstavljanje Smjernica za prijavitelje te tehničkih detalja Prijavnog paketa Trećeg poziva na prijavu projektnih prijedloga. Potencijalnim prijaviteljima projektnih prijedloga omogućeno je postavljanje pitanja vezanih uz Treći poziv.

Sadržaj informativnih radionica isti je na svim lokacijama, a radionice su otvorene za sve potencijalne prijavitelje projektnih prijedloga iz obje države. Potencijalne prijavitelje projektnih prijedloga potičemo da sudjeluju na radionici na za njih geografski najprikladnijoj lokaciji. Raspored i obrazac za prijavu sudjelovanja nalaze se na službenoj stranici Programa (http://www.cbc-cro-bih.net/hr/).

Informativni dani organizirani su prema sljedećem rasporedu:

Vrijeme održavanja: 11:00-14:00
 

 

Datum Mjesto Adresa
28.08.2013. Gradiška (BiH) Dom kulture, Mladena Stojanovića 15, 78400 Gradiška
29.08.2013. Vitez (BiH) Općinska vijećnica, Stjepana Radića 1, 72250 Vitez
30.08.2013. Široki Brijeg (BiH) Općinska vijećnica, Fra Didaka Buntića 11, 88 220 Široki Brijeg
03.09.2013. Trogir (HR) Hotel Sveti Križ, Ulica domovinske zahvalnosti 1, 21 224 Arbanija, Trogir
04.09.2013. Knin (HR) Restoran Kralj Zvonimir Dom HV-a (dvorana-I kat), Tuđmanova 34, 22 300 Knin
05.09.2013. Ilok (HR) Hotel Dunav Ilok, Julija Benešića 62, 32 236 Ilok

 

 
Otvoren treći poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska-Crna Gora 2007.-2013.

Referentni broj: EuropeAid/134665/L/ACT/ME
 

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske i Delegacija Europske unije u Crnoj Gori u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore i Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske objavljuju poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska – Crna Gora 2007.-2013. (financijska potpora iz alokacija za 2012. i 2013. godinu) s ciljem poticanja stvaranja zajedničkih aktivnosti za zaštitu okoliša, prirode i kulturne baštine, zajedničkih turističkih i kulturnih prostora te malih razvojnih projekata prekograničnih zajednica. U okviru ovog poziva indikativni iznos od 1.800.000 € (iznos može biti uvećan za iznos preostalih sredstava iz alokacije 2011. za Crnu Goru) dostupan je za projektne prijedloge iz obje partnerske zemlje. Prihvatljiva i pridružena programska područja na kojima se trebaju provoditi programske aktivnosti u Republici Hrvatskoj obuhvaćaju Dubrovačko-neretvansku županiju kao prihvatljivo područje i Splitsko-dalmatinsku županiju kao pridruženo područje, a u Crnoj Gori općine Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budvu, Bar, Ulcinj i Cetinje kao prihvatljiva područja, te općine Nikšić, Podgoricu i Danilovgrad kao pridružena područja.
Projektni prijedlozi mogu se poslati poštom ili dostaviti osobno ili kurirskom službom na adresu:
Joint Technical Secretariat, Škaljari bb, 85 330 Kotor, Montenegro.
 

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 13. prosinca 2013. godine (u slučaju osobne dostave, krajnji rok za prijem je 16:00 sati po srednjeeuropskom vremenu). Svaki projektni prijedlog dostavljen nakon ovog roka bit će isključen iz procesa ocjenjivanja.
 

Upute za prijavitelje projekata kao i prijavni paket dostupni su na sljedećim internetskih stranicama: www.cbccro-mne.org; www.mrrfeu.hr; www.mvpei.gov.me; www.arr.hrhttp://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm.
Kontakt za dodatne informacije: E-mail: office@cbccro-mne.org; Fax: +382 32 322 215
 

Informativni dani za ovaj poziv na dostavu projektnih prijedloga održat će se u Crnoj Gori i Hrvatskoj:
23.09.2013. u 11:00h, Herceg Novi, Sala Skupštine Opštine, Trg Maršala Tita 2;
25.09.2013. u 11:00h, Cetinje, Sala Skupštine Prijestonice, Bajova 2;
27.09.2013. u 11:00h, Budva, Akademija znanja, Žrtava fašizma bb, Obilaznica;
02.10.2013. u 11:00h, Metković, Galerija gradskog kulturnog središta, Stjepana Radića 1;
03.10.2013. u 11:00h, Dubrovnik, Sveučilišni kampus, Branitelja Dubrovnika 41.
 

Prijavni paket i druga relevantna dokumentacija mogu se preuzeti ovdje.
 


Reference number: EuropeAid/134665/L/ACT/ME
 

The Agency for Regional Development of the Republic of Croatia and the Delegation of the European Union to Montenegro in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Montenegro and the Ministry of Regional Development and EU Funds of the Republic of Croatia are seeking proposals within IPA Cross-Border Programme Croatia – Montenegro 2007-2013 (financial assistance from 2012 and 2013 allocations) with the aim to encourage the development of joint actions for environment, nature and cultural heritage protection, joint tourism and cultural space and small cross-border community development projects. Under this Call for Proposals an indicative amount of €1,800,000 (Indicated amount may be increased for the amount of remnants funds from the Montenegrin allocation 2011) is made available for financing project proposals from both partner countries. The cross-border eligible and adjacent Programme areas within the Republic of Croatia are Dubrovnik-Neretva County as eligible area and Split-Dalmatia County as adjacent area and within Montenegro municipalities of Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcinj and Cetinje  as eligible areas and municipalities of Nikšić, Podgorica and Danilovgrad as adjacent areas.
 

Applications must be submitted by registered mail, private courier service or by hand delivery at the following address:
Joint Technical Secretariat, Škaljari bb, 85 330 Kotor, Montenegro.
 

The deadline for submission of proposals is 13 December 2013 (in the case of hand-deliveries, the deadline for receipt is at 16:00 local time on the same day). Any application submitted after the deadline will be excluded from the evaluation process.
 

The full Guidelines for Applicants and Application Pack are available for consultation and download at the following internet sites: www.cbccro-mne.org; www.mrrfeu.hr; www.mvpei.gov.me; http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm; www.arr.hr;
Contacts for additional information: E-mail: office@cbccro-mne.org; Fax: +382 32 322 215
 

Information sessions on this Call for proposals will be held in Montenegro and Croatia:
23/09/2013 at 11:00h, Herceg Novi, Sala Skupštine Opštine, Trg Maršala Tita 2;
25/09/2013 at 11:00h, Cetinje, Sala Skupštine Prijestonice, Bajova 2;
27/09/2013 at 11:00h, Budva, Akademija znanja, Žrtava fašizma bb, Obilaznica;
02/10/2013 at 11:00h, Metković, Galerija gradskog kulturnog središta, Stjepana Radića 1;
03/10/2013 at 11:00h, Dubrovnik, Sveučilišni kampus, Branitelja Dubrovnika 41.

 
 

Dokumenti

Objava poziva na dostavu projektnih prijedloga za "Pomorski pristup" u sklopu transnacionalnog programa Mediteran 2007.-2013.
Posljednji poziv pokrenut u transnacionalnom programu Mediteran 2007.-2013. usmjeren je na pomorski integrirani pristup i nadahnut „Strategijom plavog rasta“ Europske komisije.
 
U opisu posla nalazi se detaljan sadržaj ovog ograničenog poziva. Od partnera se traži rad na ograničenom broju tema kako bi se utvrdile najvažnije transnacionalne aktivnosti za projekte koji će se financirati u sljedećem programskom razdoblju.
 
Indikativni proračun poziva je 5 milijuna € ERDF sredstava i 250.000 € IPA sredstava (IPA fond se odnosi isključivo na prioritet 4 u opisu posla). Prijavni obrazac i obrazac za evaluaciju bit će dostupni tijekom listopada: informacije će biti objavljene na programskoj internetskoj stranici (www.programmemed.eu).
 
Poziv će biti zatvoren 10. siječnja 2014. godine u 12.00 sati po srednjeeuropskom vremenu.
 
Više informacija o samom pozivu, opis posla i ostale dijelove natječajne dokumentacije možete pronaći na: http://www.programmemed.eu/en/the-projects/open-call.html
 
 

Napomena:

Dana 19. studenog 2013. godine u Marseillesu će biti organiziran seminar za prijavitelje.
 
Objava Poziva za dostavu projektnih prijedloga Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013.

Operativni program Regionalna konkurentnost 2007.-2013. ima tri prioritetne osi, a ovaj Poziv objavljuje se u okviru Prioritetne osi 1. Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija, Mjere 1.1 Podrška razvoju javne infrastrukture. Poziv se nastavlja na tri poziva prethodno objavljena u sklopu prve prioritetne osi IPA Operativnog programa Regionalna konkurentnost, uz napomenu da se na ovaj Poziv, za razliku od prethodnih, mogu prijaviti prijavitelji iz cijele Republike Hrvatske, a na raspolaganju će im biti ukupni indikativni iznos od 26.950.000,00 € .

Cilj ovog Poziva je razvoj javne poslovne infrastrukture: poduzetničkih zona, poduzetničkih potpornih institucija, razvojno-istraživačke i turističke infrastrukture kako bi se potaknuo rast malih i srednjih poduzeća, privukla ulaganja, unaprijedio turistički potencijal u Republici Hrvatskoj te na taj način doprinijelo uravnoteženom regionalnom razvoju.

Ciljnu skupinu ovog poziva čini širok krug javnih tijela, organizacija, institucija i udruženja poput jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih razvojnih agencija, nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih ustanova ili udruženja, javnih poduzeća u stopostotnom vlasništvu regionalne/lokalne samouprave, potpornih poduzetničkih institucija, nacionalnih/regionalnih/lokalnih turističkih zajednica i udruženja te širok krug regionalnih organizacija i institucija poslovne podrške koje predstavljaju poslovnu zajednicu, industriju, stručna udruženja, gospodarsku komoru, trgovačku i obrtničku komoru, savez zadruga, udruge, itd.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 1.000.000,00 €. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 10.500.000,00 €.

Osnovna stopa sufinanciranja temeljem ovog poziva može iznositi do 95% ukupno prihvatljivih troškova, uz mogućnost dodatnog sufinanciranja projekata koji se provode u županijama koje zaostaju u razvoju za nacionalnim prosjekom prema indeksu razvijenosti sukladno Odluci Vlade o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 89/2010)  kao što je navedeno u Operativnom programu Regionalna konkurentnost 2007.-2013.

Prihvatljive projektne aktivnosti moraju se odnositi na jednu od sljedećih kategorija projekata: 
 

Kategorija A: Razvoj osnovne poduzetničke infrastrukture  (energetske, komunalne,
                      prometne i komunikacijske) unutar postojećih poduzetničkih zona, gdje 
                      nedostatak takve infrastrukture predstavlja zapreku razvoju malog i srednjeg
                      poduzetništva 

Kategorija B: Razvoj i unaprjeđenje poduzetničkih potpornih institucija
Kategorija C: Razvoj i unaprjeđenje razvojno-istraživačke infrastrukture
Kategorija D: Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture


Rok za podnošenje prijava je 21. veljače 2014. godine

Informacije o Pozivu

Prijavni obrazac A - Opći dio možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

Prijavni obrazac A - Opći dio
Prijavni obrazac B - Posebni dio
Prilog 1.B dijelu obrasca - Izračuni financijskog jaza
Upute za prijavitelje
Sažetak
Prilog 1. - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava - Opći dio
Prilog 2. - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava - Posebni dio
Prilog 3. - Upitnik o uključivanje horizontalnih prioriteta u projekt
Prilog 4. - Procjena projektnih prijava
Prilog 5. - Postupci javne nabave za entitete koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi
Prilog 6. - Preporučeni sadržaj Studije izvedivosti i Analize troškova i koristi
Prilog 7. - Popis poduzetničkih zona
Dodatak 1. - Izjava prijavitelja
Dodatak 2. - Financijski identifikacijski obrazac
Dodatak 3. - Obrazac za pravne osobe
Dodatak 4. - Izjava o partnerstvu
Dodatak 5. - Kontrolna lista za procjenu cjelovitosti projektne prijave
Dodatak 6. - Životopis voditelja projekta
Dodatak 7. - dodatna izjava prijavitelja

Prva Izmjena javnog poziva
Corrigendum br.1

Druga Izmjena javnog poziva
Corrigendum br.2
Dodatak 1. IZJAVA PRIJAVITELJA
Dodatak 7. DODATNA IZJAVA PRIJAVITELJA
Prilog 1. B - dijelu obrasca

Treća Izmjena javnog poziva
Corrigendum br.3
Prijavni obrazac - B Posebni dio

Četvrta Izmjena javnog poziva
Corrigendum br. 4

Odgovori na često postavljena pitanja

Odgovori na često postavljena pitanja br.1 
Odgovori na često postavljena pitanja br.2
Odgovori na često postavljena pitanja br.3
Odgovori na često postavljena pitanja br.4

 
 
Javni poziv za neovisne procjenitelje projektnih prijava

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje ovaj Javni poziv u svrhu stvaranja baze neovisnih procjenitelja za ocjenjivanje projektnih prijava u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013. (u daljnjem tekstu: OPRK).

U okviru OPRK-a, Ministarstvo je nadležno za provedbu Prioritetne osi 1. Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija, Mjera 1.1. Podrška razvoju javne infrastrukture. Unutar navedenog Prioriteta/Mjere, u okviru Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu, 4. prosinca 2013. godine raspisan je 4. otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava (RC.1.1.05; u daljnjem tekstu: 4. poziv) koji je otvoren do 18. veljače 2014. godine te obuhvaća četiri kategorije projekata:
 

• Razvoj osnovne poduzetničke infrastrukture (energetske, komunalne, prometne i komunikacijske) unutar postojećih poduzetničkih zona, gdje nedostatak takve infrastrukture predstavlja zapreku razvoju malog i srednjeg poduzetništva;
• Razvoj i unaprjeđenje poduzetničkih potpornih institucija;
• Razvoj i unaprjeđenje razvojno-istraživačke infrastrukture;
• Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture.


Više informacija o 4. pozivu može se pogledati na sljedećoj poveznici: 
http://www.strukturnifondovi.hr/contest/open/shema-dodjele-bespovratnih-sredstava-za-poslovnu-infrastrukturu


Putem ovog Javnog poziva želi se osigurati stvaranje baze neovisnih procjenitelja koji će pružiti stručnu podršku Ministarstvu u odabiru pristiglih projektnih prijava. Neovisne procjenitelje Ministarstvo će koristiti za procjenu kvalitete projektnih prijava:
 

a) s ekonomskog aspekta,
b) s tehničkog aspekta.Rok za dostavu cjelovitih prijava: 25. veljače 2014. godine, do 16.00 sati
 

1. Javni poziv za neovisne procjenitelje
2. Prijavni obrazac
3. CV standard EU obrazac
4. Tablica za provjeru prihvatljivosti i vrednovanje prijava

 

 
Objava Poziva za iskaz interesa za dodjelu financijske potpore za potprogram „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ za 2014. godinu
 
Javni natječaj za usluge programiranja Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014. – 2020.

Talijanska agencija FORMEZ PA, ugovarateljno tijelo programa Jadranske prekogranične suradnje objavila je javni natječaj za angažiranje vanjskih stručnjaka za pripremu Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014. – 2020. Natječaj je objavljen u petak 14. ožujka 2014. i otvoren je do 3. travnja 2014. u 13.30 sati.
 

Sve informacije i dokumentaciju možete dobiti na sljedećim stranicama: http://www.formez.it/notizie/announcement-selection-%E2%80%9Cexternal-expertise-drafting-italy-croatia-cross-border-cooperation-p

 
Javni natječaj za usluge ex-ante evaluacije te Strateške procjene utjecaja na okoliš (SEA) Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014. – 2020.

Talijanska agencija FORMEZ PA, ugovarateljno tijelo programa Jadranske prekogranične suradnje objavila je javni natječaj za angažiranje vanjskih stručnjaka za usluge ex-ante evaluacije te Strateške procjene utjecaja na okoliš (SEA) Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014. – 2020. Natječaj je objavljen u petak 14. ožujka 2014. i otvoren je do 3. travnja 2014. u 13.30 sati.
 

Sve informacije i dokumentaciju možete dobiti na sljedećim stranicama: http://www.formez.it/notizie/announcement-selection-%E2%80%9Cexternal-expertise-performing-ex-ante-evaluation-and-strategic-envir

 
Objavljen natječaj za vanjske stručnjake u sklopu projekta „Priprema temelja za korištenje sredstava iz fondova Europske unije: Stvaranje baze projektnih ideja za slabije razvijena područja Republike Hrvatske“


Tekst natječaja dostupan je na stranici UNDP-a: http://www.hr.undp.org/content/croatia/en/home/operations/procurement/ 

 
Otvoren 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska-Srbija 2007.-2013.
Referentni broj: Europe Aid/136602/DD/ACT/Multi

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske i Delegacija Europske unije u Republici Srbiji objavljuju poziv za prikupljanje projektnih prijedloga u okviru  IPA prekograničnog programa Hrvatska-Srbija 2007.-2013. (financijska potpora iz alokacija IPA za 2012. i 2013. godinu).

S obzirom na to da su  Hrvatska i Srbija nedavno pogođene teškim poplavama, ovaj Poziv za dostavu projektnih prijedloga je prilagođen tako da pomogne objema zemljama u oporavku od ove prirodne nepogode. U okviru ovog poziva indikativni iznos od 3.600.000,00 € dostupan je za projektne prijedloge iz obje partnerske zemlje (1.800.000,00 € za Hrvatsku i 1.800.000,00 € za Srbiju).

Cjelovite smjernice za prijavitelje dostupne su na sljedećim mrežnim stranicama: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome i http://croatia-serbia.com, www.arr.hr, www.mrrfeu.hr, www.seio.gov.rs, www.evropa.gov.rs.

Datumi i mjesta informativnih dana za ovaj Poziv bit će dostupni na sljedećim stranicama: http://croatia-serbia.com, www.mrrfeu.hr, www.arr.hr, www.seio.gov.rswww.evropa.gov.rs. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 1. lipnja 2015. u 16:00 sati po lokalnom vremenu.

Prijavni paket i druga relevantna dokumentacija mogu se preuzeti ovdje.
 


Cross-Border Programme
Croatia-Serbia
Instrument for Pre-Accession (IPA)
Component II – Cross-Border Cooperation
3rd Call for Proposals
Publication reference: Europe Aid/136602/DD/ACT/Multi
             
Agency for Regional Development of Republic of Croatia and the Delegation of the European Union to the Republic of Serbia are seeking proposals within IPA Cross-border Programme Croatia-Serbia 2007-2013 (financial assistance from the allocations IPA 2012 and 2013). Since Croatia and Serbia have been recently affected by severe flooding, this Call for Proposals is tailored to help both countries recover from the disaster. Under this Call for Proposals an indicative amount of €3,600,000.00 is available for project proposals from both Partner Countries (€1,800,000.00 for Croatia and €1,800,000.00 for Serbia).

The full Guidelines for Applicants are available on the following internet sites:https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and http://croatia-serbia.comwww.arr.hrwww.mrrfeu.hrwww.seio.gov.rswww.evropa.gov.rs.

Dates and places of Information sessions on this call for proposals will be available on web sites: http://croatia-serbia.comwww.mrrfeu.hrwww.arr.hrwww.seio.gov.rswww.evropa.gov.rs.

The deadline for submission of proposals is 1st June 2015 at 16:00 hours local time.
 
Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE – pripremite se za prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga
Program INTERREG EUROPE pokrenuo je informativnu kampanju u vezi s prvim pozivom na dostavu projektnih prijedloga. Još uvijek se čeka službeno odobrenje Programa suradnje od strane Europske komisije, a nakon odobrenja bit će raspisan prvi Poziv na dostavu projektnih prijedloga. Indikativan datum objave poziva je sredina lipnja 2015. godine.
 
Programska tijela su pripremila i objavila relevantnu dokumentaciju u svrhu pravovremene pripreme potencijalnih prijavitelja za navedeni poziv. Nacrt programskog paketa, uključujući programski priručnik i obrasce za prijavu, dostupan je na sljedećem linku: http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/.
 
Također su dostupni  alat za traženje partnera i ideja te stranica za pomoć koji mogu poslužiti za razvoj projektnog prijedloga ili kreiranja partnerstva.

Važno je napomenuti da su svi dokumenti koji se mogu preuzeti na gore navedenim linkovima informativnog karaktera te se ne mogu iskoristiti za prijavu projekta, ali s obzirom na kratak rok trajanja poziva od svega mjesec dana, dobro je već sada krenuti s pripremom.
Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“. Procedura dodjele oznake „Hrvatski otočni proizvod“ utemeljena je u Zakonu o otocima (Narodne novine, broj 34/99,149/99, 32/02 i 33/06) i Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ (Narodne novine, broj 47/07). Oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ može se dodijeliti tradicionalnim i inovativnim proizvodima koje proizvode otočni proizvođači, dodjeljuje se godišnje, u vidu plakete i makete, proizvođačima koji imaju sjedište tvrtke na otocima i koji nominirane proizvode izrađuju na otocima. Stručno mišljenje o zadovoljavanju uvjeta i kriterija stjecanja prava na uporabu oznake donose neovisne stručne komisije.
 
Prijedlog odluke o dodjeli oznake „Hrvatski otočni proizvod“ donosi Savjet projekta, a konačnu odluku ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Ministarstvo s nositeljima oznake sklapa ugovor na 3 godine. 
 
Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ otvoren je do 29. svibnja 2015.
Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2015. godinu
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2015. godinu. Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programska razdoblja 2007.-2013. i 2014.-2020.

Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 150.000.000,00 HRK.
 
Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava planiranih za 2015. godinu, a najkasnije do 31. prosinca 2015.
 
Zahtjevi za dodjelu sredstava Fonda zaprimaju se od 14. rujna 2015.
 
Poziv na nadmetanje za usluge ocjenjivanja projektnih prijedloga zaprimljenih u sklopu Prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.
Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Upravljačko tijelo Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. objavilo je Poziv na nadmetanje za usluge ocjenjivanja projektnih prijedloga zaprimljenih u sklopu Prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. i poziva stručne ocjenjivače da podnesu svoje prijave.

Dokumentacija za nadmetanje je dostupna je na sljedećem linku: http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/procurenment-tenders/

Rok za dostavu ponuda je 28. rujna 2016.
Poništenje postupka javne nabave za usluge ocjenjivanja projektnih prijedloga zaprimljenih u sklopu Prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014.-2020.
Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Upravljačko tijelo Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014.-2020. na temelju odluke čelnika Upravljačkog tijela (u skladu s člankom 100. stavkom 1. točkom 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)) objavljuje poništenje otvorenog postupka javne nabave za usluge ocjenjivanja projektnih prijedloga zaprimljenih u sklopu Prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014.-2020. objavljenog 24. kolovoza 2016. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj objave: 2016/S 002-0018619.

Link: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=787275
 
Natječaj za vanjske ocjenjivače Programa suradnje INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.
U okviru Programa suradnje INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. objavljen je natječaj za vanjske ocjenjivače s ciljem  stvaranja baze ocjenjivača za ocjenjivanje projektnih prijedloga tijekom provedbe Programa.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete navedene u Pozivu za vanjske ocjenjivače (eng. Call for Assessors) pozivaju se na dostavu
 
 • potpisanog životopisa na engleskom jeziku (na Europass obrascu; http://europass.cedefop.europa.eu/) u PDF ili JPG formatu
 • potpisanog Prijavnog obrasca (eng. Application form) na engleskom jeziku u PDF ili JPG te u Word formatu (DOC or DOCX)
 • ostale potrebne dokumentacije (diploma, svjedodžbi i referenci) na materinjem jeziku

na adresu elektronske pošte szucs@huhr-cbc.com do 30. lipnja 2016. u 17.00 h.
 
Poziv neovisnim stručnjacima za ocjenjivanje projektnih prijedloga u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B ADRION 2014.-2020.
Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B ADRION 2014.-2020. traži stručne neovisne ocjenjivače za ocjenjivanje projektnih prijedloga zaprimljenih u okviru prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga. Od stručnjaka koji će postati dio tima neovisnih ocjenjivača očekuje se visoka razina profesionalnog iskustva u tematskim područjima definiranim programskim prioritetnim osima i specifičnim ciljevima.

Prijave se trebaju poslati na adresu elektroničke pošte adrion_calls@ervet.it do 13. svibnja 2016. godine, do 13 sati.
 
Relevantni dokumenti za prijavu dostupni su na sljedećoj poveznici: http://www.ervet.it/ervet/?page_id=8094.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu dijela poslovnog prostora na lokaciji Vlaška 12/ Cesarčeva 5 u Zagrebu na korištenje udrugama proizvođača koji su nositelji oznake „Hrvatski otočni proizvod“ radi provedbe i prezentacije projekta „Hrvatski otočni proizvod“

Dokumenti

Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“. Procedura dodjele oznake „Hrvatski otočni proizvod“ utemeljena je u Zakonu o otocima (Narodne novine, broj 34/99,149/99, 32/02 i 33/06) i Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ (Narodne novine, broj 47/07).
 
Oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ može se dodijeliti tradicionalnim i inovativnim proizvodima koje proizvode otočni proizvođači, dodjeljuje se godišnje, u vidu plakete i makete, proizvođačima koji imaju sjedište tvrtke na otocima i koji nominirane proizvode izrađuju na otocima.

Stručno mišljenje o zadovoljavanju uvjeta i kriterija stjecanja prava na uporabu oznake donose neovisne stručne komisije.
Prijedlog odluke o dodjeli oznake „Hrvatski otočni proizvod“ donosi Savjet projekta, a konačnu odluku ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Ministarstvo s nositeljima oznake sklapa ugovor na 3 godine.
 
Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ otvoren je do 25. svibnja 2016.
Potpore otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta

Potencijalni korisnici su pravne i fizičke osobe - obrtnici sa sjedištem na otocima koji svoju djelatnost obavljaju na otocima. Uz navedeno, radnici koje zapošljavaju moraju imati  prebivalište na otocima i raditi kod istog poslodavca najmanje dvanaest mjeseci bez prekida. Udio vlasništva države, jedinice regionalne i lokalne samouprave u strukturi vlasništva korisnika potpora ne smije biti veći od 50% te otočni poslodavac ne smije biti financijska institucija (banka, osiguravajuće društvo, štedno-kreditna zadruga i sl.).
 
Korisnici  potpora  na  slabije razvijenim otocima  (prve  skupine)  imaju  pravo  na  potpore  u  iznosu  od  100%  jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje Korisnik potpora, bez doprinosa na plaću. Korisnici  potpora  na  razvijenijim otocima  (druge  skupine)  imaju  pravo  na  potpore  u  iznosu  od  50%  jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje Korisnik potpora, bez doprinosa na plaću.
 
„Dodjela potpore otočnim poslodavcima ima za cilj pomoći u smanjenju troškova poslovanja, a time i stvoriti uvjete za očuvanje postojećih radnih mjesta. Potpora omogućava lakše zapošljavanje novih djelatnika, unapređenje poslovanja i razvoj otočnog gospodarstva“ Izjavio je ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić.
 
Otočni poslodavci mogu ostvariti najveći iznos potpore do 200.000 EUR-a (bruto iznos), tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine, uključujući sve državne potpore i državne potpore male vrijednosti.

Objava popisa odobrenih projekta 3. poziva na dostavu projektnih prijedloga IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora 2007.-2013.
Popis odobrenih projekta 3. poziva na dostavu projektnih prijedloga IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Crna Gora 2007.-2013. objavljen je na stranici EuropeAid-a.

Za preuzimanje dokumenta kliknite ovdje.
Informativna radionica za Specifični cilj 2.2. Zaštita i obnova biološke raznolikosti i promocija usluga ekosustava u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.
U svrhu pripreme korisnika za sudjelovanje u navedenom programu s posebnim naglaskom na Specifični cilj Zaštita i obnova biološke raznolikosti i promocija usluga ekosustava u okviru spomenutog Programa suradnje, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, zajedno s Uredom Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku, pokrenulo je inicijativu dodatne podrške pripremi i razvoju projekata u sklopu investicijskog prioriteta 6d Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluge ekosustava, uključujući putem mreže Natura 2000 i zelenih infrastruktura.
 
Slijedom navedenog, pozivamo vas da sudjelujete u informativnoj radionici koja će se održati u ponedjeljak 17. listopada 2016. godine u Samoboru, Pučko otvoreno učilište (Trg Matice hrvatske 3) prema sljedećem vremenskom rasporedu:
 
 • 9.15 h – 9.30 h           Registracija sudionika
 • 9.30 h – 10.00 h         Predstavljanje Investicijskog prioriteta Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluge ekosustava, uključujući putem  mreže Natura 2000 i zelenih infrastruktura
 • 10.00 h – 11.00 h       Stručna rasprava o pokazateljima Specifičnog cilja 2.2. Zaštita i obnova   biološke  raznolikosti i promocija usluga ekosustava u okviru Programa suradnje  Slovenija – Hrvatska               
 • 11.00 h – 12.00 h       Pitanja i odgovori te mogućnost povezivanja potencijalnih prijavitelja
 
Radionica će biti održana na hrvatskom i slovenskom jeziku te neće biti osiguran prijevod.
 
Zbog organizacijskih razloga molimo da se prijavite za sudjelovanje putem sljedeće poveznice: https://goo.gl/rHwUFe.
 
INTERREG Central Europe – objava 2. poziva na dostavu projektnih prijedloga, poziv na trening za vodeće prijavitelje te najava nacionalnog info dana
Detaljne uvjete i rokove za 2. poziv na dostavu prijedloga možete pronaći u Priručniku za prijavu (“Application Manual second Call”) uključenom u Paket za prijavitelje (“Application Package second Call”). Paket za prijavitelje predstavlja integralni dio objave poziva i može se preuzeti s programske web stranice:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/about.html
 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga je otvoren 26. travnja 2016. godine, a Obrazac za prijavu i pripadajuće dokumente mora se dostaviti najkasnije do 23. lipnja 2016.  putem eMS sustava https://ems.interreg-central.eu/
 
Program je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje koji pruža podršku regionalnoj suradnji između država središnje Europe tijekom programskog razdoblja 2014. – 2010. Program u teritorijalnom smislu obuhvaća i pruža podršku regionalnoj suradnji između devet srednjoeuropskih država članica Europske unije: Austrije, Češke, Hrvatske, Italije (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Valle d’Aosta i Veneto), Mađarske, Njemačke (Baden-Württemberg, Bavarska, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saska, Saska-Anhalt i Thüringen), Poljske, Slovenije i Slovačke. 
 
Osnovni cilj programa “Suradnja iznad granica kako bismo gradove i regije središnje Europe učinili boljim mjestima za život i rad“ postići će se provedbom pametnih rješenja koja pružaju odgovore na regionalne izazove u područjima inovacija, ekonomije s niskom razinom CO2, okoliša, kulture i prometa.
 
Program se provodi u razdoblju od 2014. do 2020. godine i ulaže 231 milijun eura za sufinanciranje projekata transnacionalne suradnje koji će se provoditi od strane javnih i privatnih organizacija iz regija središnje Europe. Financirani projekti će proizvesti konkretne i vidljive rezultate kao odgovor na utvrđene izazove programskog područja i adresirati razvojne potrebe na integrirani način.
 
Projekti koji se fokusiraju isključivo na akademsku suradnju, osnovno istraživanje ili imaju za cilj samo umrežavanje i razmjenu iskustava te ne prikazuju prijenos outputa proizašlih iz “mekih” aktivnosti (istraživanja, studija i dr.) u konkretne i održive rezultate neće se financirati iz Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014. -2020.

Programski dokument (The Interreg CENTRAL EUROPE Cooperation Programme) usvojen od strane Europske komisije 16. prosinca 2014. godine predstavlja pravnu osnovu ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga.
 
Otvorene su i prijave za trening za vodeće partnere koji će se održati u Zagrebu. Prijava se može izvršiti na sljedećoj poveznici: 
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/Events_List.html
 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa, najavljuje nacionalni info dan koji će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa i uvjetima drugog poziva. Radionica će se održati 18. svibnja 2016., a točno vrijeme i mjesto održavanja bit će uskoro objavljeno na stranicama : https:/razvoj.gov.hr i http:/www.strukturnifondovi.hr
 
Otvorene dvije pozicije u Zajedničkom tajništvu Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2014. - 2020. - prijavite se odmah!
Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Upravljačko tijelo Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2014. - 2020., raspisalo je javni natječaj za primanje u radni odnos 2 izvršitelja/ice
 
 • viši stručni savjetnik-specijalist (Financial Manager) i
 • viši koordinator (Financial Manager).
  
Detaljnije informacije o natječaju nalaze se u Dokumentima.
 
Rok za prijavu na natječaj je 19. listopada 2016. godine.
 

Dokumenti

Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2016. godinu
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisalo je Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2016. godinu. Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programska razdoblja 2007.-2013. i 2014.-2020.

Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 135.000.000,00 HRK.
 
Obavještavamo sve zainteresirane da će se zahtjevi za dodjelu sredstava Fonda zaprimati od 15. ožujka 2016. do iskorištenja sredstava planiranih za 2016. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2016.
 
Poziv na dostavu ponuda za usluge ocjenjivanja projektnih prijedloga zaprimljenih u sklopu Prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2014. - 2020.

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Upravljačko tijelo Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. - 2020. objavilo je Poziv na dostavu ponuda za usluge ocjenjivanja projektnih prijedloga zaprimljenih u sklopu Prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. - 2020. i poziva stručne ocjenjivače da podnesu svoje prijave.

Poziv na dostavu ponuda je dostupan na sljedećem linku: http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/procurenment-tenders/
Rok za dostavu ponuda je 7. listopada 2016. godine.

Objava prvog poziva na podnošenje projektnih prijedloga INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.
Prvi poziv na podnošenje projektnih prijedloga (eng. Call for Proposals) INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. objavili su Ured Premijera Mađarske kao Upravljačko tijelo Programa te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske kao Nacionalno tijelo u Programu.
Indikativni iznos prvog Poziva je 26,53 milijuna eura, raspoloživih u okviru tri prioriteta (2. prioritet: Prihvatljivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara, 3. prioritet: Suradnja i 4. prioritet: Obrazovanje). Prvi poziv otvoren je do 31. svibnja 2016., u 17 h (po srednjoeuropskom vremenu), a što je i isključivi rok za dostavu projektnih prijedloga.  
Za detaljan opis Poziva, uključujući i prihvatljivo područje, pravila prihvatljivosti te dostave projekata, kao i informacije o procesu odabira, molimo Vas konzultirajte Upute za podnositelje projektnih prijedloga (eng. Guidelines for Applicants), koje možete pronaći ovdje.  Na istoj stranici http://www.huhr-cbc.com/en/list-of-call-for-proposals službenih mrežnih stranica Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.  možete preuzeti dokumente za prijavu projekta, s prijavnim obrascem (eng. Application form) te ostalim relevantnim dokumentima. 
Tijekom Prvog poziva na podnošenje projektnih prijedloga, Zajedničko tajništvo (ZT/JS) i ZT/JS  Kontakt točke organizirat će Informativne dane u sedam pograničnih županija programski prihvatljivog područja. Točni datumi i mjesta održavanja bit će uskoro objavljeni na: http://www.huhr-cbc.com i http://www.huhr-cbc.com/hr/popis-poziva-na-podnosenje-projektnih-prijedloga. Jezik Prvog poziva na podnošenje projektnih prijedloga je engleski, ujedno i službeni radni jezik Programa.
 
Javni natječaj za primanje u radni odnos u sklopu Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020
Agencija za regionalni razvoj raspisala je javni natječaj za Višeg stručnog savjetnika koji će sudjelovati u radu Zajedničkog tajništva Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020.
 
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 14 dana od objave u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, objekt A, s naznakom: »Natječaj za zapošljavanje – za radno mjesto viši stručni savjetnik (ZT SI-HR)«.
 
Više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (www.arr.hr) i mrežnoj stranici Programa suradnje INTERREG V- A Slovenija – Hrvatska (http://84.39.218.255/hr2/).
 
Javni poziv za sudjelovanje u Projektu 'Akademija regionalnog razvoja i fondova Europske unije'
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nastavlja s projektom „Akademija regionalnoga razvoja i fondova Europske unije“, čiji je glavni cilj informiranje studentske populacije o svim aspektima korištenja EU fondova. Projektom želimo osvijestiti studente o važnosti fondova EU kao jednog od najznačajnijih izvora financiranja različitih razvojnih projekata kako bi se kao budući  akteri razvoja hrvatskog gospodarstva i društva u cjelini, mogli lakše aktivno uključivati u taj proces.
 
Projekt „Akademija regionalnoga razvoja i fondova Europske unije“ obuhvaća suradnju između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) i tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj, s jedne strane te studentskih udruga i drugih neformalnih grupa studenata  koje slobodno djeluju na visokom učilištu,  s druge strane, a sa svrhom podizanja svijesti o fondovima EU, odnosno povećanja informiranja studentske populacije vezano uz mogućnosti korištenja fondova EU, sustav upravljanja i kontrole korištenja fondova te pripremu i provedbu projekata.

Studentskim udrugama i neformalnim grupama studenata koje će u okviru ovog poziva biti odabrane za sudjelovanje u Projektu, kao korisnicima Projekta bit će povjereni razni zadaci kao što su primjerice: izrada brošura, projektnih prijedloga, eseja, newslettera na temu EU fondova i sl. Studentske udruge i grupe studenata će imati mogućnost primanja publikacija za knjižnice visokih učilišta vezano uz EU fondove, izravnog kontakta s pojedinim državnim službenicima MRRFEU-a tijekom raznih događanja, sudjelovanja u različitim natjecanjima za slogane, fotografije, eseje, video uratke i edukacije o EU fondovima i Europskoj uniji općenito, sudjelovanje na godišnjim konferencijama Akademije regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te povezivanje sa sličnim akademijama u zemljama EU (razmjena znanja i iskustava).

Potičemo dosadašnje korisnike ovog projekta (udruge) da se prijave i ove godine, uz napomenu da se u ovoj fazi projekta mogu prijaviti članovi studentskih udruga koji nisu sudjelovali u pilot projektu 'Akademija regionalnog razvoja i fondova Europske unije' prošle godine.    

Na kraju projekta bit će organizirana godišnja konferencija, na kojoj će se dodijeliti nagrade predstavnicima najuspješnijih studentskih udruga i grupa studenata za pojedine aktivnosti provedene tijekom projekta. 
 
Zainteresirane studentske udruge i neformalne grupe studenata mogu se prijaviti putem prijavnog obrasca. Detaljnije informacije o uvjetima i načinu prijave nalaze se u tekstu javnog poziva, kojeg možete preuzeti ovdje. Prijave se primaju do 15.listopada 2015. godine. Za više informacija možete se obratiti na fondovi@mrrfeu.hr
 
Program podrške regionalnom razvoju
Program podrške regionalnom razvoju koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.
 
Ovim godišnjim programom Ministarstvo podržava razvoj lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.
 
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13) razvrstani u:
 
 • III. skupinu jedinica lokalne samouprave, osim jedinica lokalne samouprave s područja otoka.
 • I. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave (ukoliko je područje provedbe projekta III. skupina jedinice lokalne samouprave).
 • II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave (ukoliko su područja provedbe projekta područja I., II. i III. skupine jedinice lokalne samouprave), osim jedinica lokalne samouprave s područja otoka.
 
Prihvatljivi objekti su objekti javne namjene (komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture) u vlasništvu prihvatljivih podnositelja zahtjeva kao i objekti u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači podnositelji zahtjeva i u njihovom su većinskom vlasništvu, a koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici (dječji vrtići, škole, kulturni centri, domovi kulture, knjižnice, čitaonice, objekti socijalne i zdravstvene skrbi te ostali javni objekti).
 
Prihvatljive aktivnosti su radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji prihvatljivih objekata javne namjene čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Prihvatljive su i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata, posebno onih koje je Ministarstvo započelo financirati prethodnih godina kroz godišnje programe.
 
Prihvatljivo trajanje projekta: prihvatljivi su projekti/aktivnosti na projektima koje se provode u 2017. godini. Sredstva Ministarstva odobrena za sufinanciranje projekata prema Programu mogu se koristiti samo u 2017. godini. Rok za dostavu Zahtjeva za plaćanje/nadoknadu sredstava, za udio sufinanciranja Ministarstva, je najkasnije do 11. prosinca 2017.
Javni poziv za kandidiranje manifestacija koje bi se sufinancirale iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisalo je Javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava. Javni poziv se odnosi na manifestacije koje se održavaju tijekom 2015. godine i koje u svom programu uključuju prezentaciju otočnih proizvoda kojima je Ministarstvo dodijelilo oznaku „Hrvatski otočni proizvod“.

Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe; trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostale pravne i fizičke osobe u Republici Hrvatskoj i izvan nje.

Najviši iznos koji se jednom organizatoru za jednu manifestaciju može odobriti putem ovog Javnog poziva je 20.000,00 kuna. 

Obavještavamo sve zainteresirane da je Izmjenom Javnog poziva rok za podnošenje prijava produljen do 15. listopada 2015.
Program transnacionalne suradnje Interreg MEDITERAN 2014. -2020. - prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga

Program transnacionalne suradnje Interreg MEDITERAN 2014. -2020. poziva javne i privatne organizacije sa sjedištem u regijama mediteranskog područja na dostavu prijava u okviru prvog poziva na dostavu modularnih projektnih prijedloga. Detaljne uvjete i rokove za 1. poziv na dostavu modularnih projektnih prijedloga možete pronaći na programskoj web stranici: http://interreg-med.eu/en/opening-of-the-1st-call-for-modular-project-proposals/. Kako bi izradili kvalitetne projektne prijedloge, neophodno je pročitati Program suradnje i sve relevantne programske dokumente koje možete preuzeti na sljedećoj poveznici: http://interreg-med.eu/en/first-call-for-project-proposals/.
 
Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni elektronskim putem pomoću on-line alata za praćenje Interreg MED programa, SYNERGIE CTE. Svi potencijalni prijavitelji se pozivaju da pažljivo pročitaju poglavlje 3.2. Programskog priručnika – Vodič za SYNERGIE CTE, kako bi lakše izradili projektni prijedlog kroz alat za praćenje.

Rokovi za dostavu projektnih prijedloga kao i prateće dokumentacije su sljedeći:
 
 • Prijavni obrazac mora biti poslan i potvrđen na SYNERGIE CTE do 2. studenog 2015., u podne - 12.00h (GMT +1)
 • Učitavanje obaveznih priloga na SYNERGIE CTE mora biti završeno do 9. studenog 2015., u podne - 12.00h (GMT +1).

Također je moguće kontaktirati predstavnike nacionalnih kontaktnih točaka (kontakt podaci se mogu naći na sljedećoj poveznici: http://interreg-med.eu/en/national-information/) i Zajedničkog tajništva (info@INTERREG-med.eu / programme_med@regionpaca.com).
  
Do 2020. godine državama sudionicama bit će na raspolaganju 265 milijuna eura (ERDF+IPA) za transnacionalnu suradnju s ciljem jačanja kapaciteta za pametan i održiv rast, poticanja ekonomije s niskom razinom ugljika, razvoja energetske učinkovitosti, zaštite i promicanja prirodnih i kulturnih resursa mediteranskog područja te razvoja multilateralnih institucionalnih okvira kako bi se zajedničkim rješenjima odgovorilo na zajedničke izazove.

Programski dokument (Interreg MED Cooperation Programme) usvojen od strane Europske komisije 2. lipnja 2015. godine predstavlja pravnu osnovu ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Javni poziv za dodjelu državnih potpora male vrijednosti u 2015. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta