Javni natječaj za primanje u radni odnos u sklopu Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020

Agencija za regionalni razvoj raspisala je javni natječaj za Višeg stručnog savjetnika koji će sudjelovati u radu Zajedničkog tajništva Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020.
 
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 14 dana od objave u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, objekt A, s naznakom: »Natječaj za zapošljavanje – za radno mjesto viši stručni savjetnik (ZT SI-HR)«.
 
Više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (www.arr.hr) i mrežnoj stranici Programa suradnje INTERREG V- A Slovenija – Hrvatska (http://84.39.218.255/hr2/).