Etički kodeks državnih službenika

Odredbama Zakona o državnim službenicima propisano je da se državni službenik mora ponašati tako da ne umanji svoj ugled i ugled državne službe, te ne dovede u pitanje svoju nepristranost u postupanju. Pravila ponašanja državnih službenika uređuje etičkim kodeksom Vlada Republike Hrvatske.
 
Etički kodeks državnih službenika objavljen je u Narodnim novinama broj  40/11  i 13/12 te  sadrži pravila dobrog ponašanja državnih službenika prema građanima i u međusobnim odnosima državnih službenika te propisuje mogućnost podnošenja pritužbe na neetično i moguće koruptivno postupanje državnih službenika i postupak povodom podnesene pritužbe.
 

  • POVJERENIK ZA ETIKU

Draško Pokrovac, dipl. pravnik
Voditelj Odjela za pravne poslove
Glavno tajništvo Ministarstva
e-mail: drasko.pokrovac@mrrfeu.hr
tel:  01/6400-623
fax: 01/ 6400-631

 

  • POVJERLJIVI SAVJETNIK

Na temelju odredbi članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11) i članka 81. stavak 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine 89/12) ) propisano je da u slučaju neželjenog ponašanja iz članka 84. ovoga Ugovora, državni službenik i namještenik može se obratiti nadređenom državnom službeniku, sindikalnom povjereniku ili ovlaštenoj osobi od poslodavca za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva (povjerljivom savjetniku).

Sukladno navedenom imenovana je povjerljiva savjetnica Odlukom od 6. studenoga 2012. godine:

Ana Jarnjak
tel:  01/6391-430
fax: 01/6391-440
e-mail: ana.jarnjak@mrrfeu.hr

 

  • OSOBA ZADUŽENA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Marela Brod Đođo
Viša stručna referentica
Glavno tajništvo Ministarstva
e-mail: marela.brod@mrrfeu.hr
tel:  01/6400-606
fax: 01/6400-631
 

  • OSOBA ZADUŽENA ZA PRIJAVU NEPRAVILNOSTI

Dalibor Jandl, dipl. pravnik
viši upravni savjetnik
Glavno tajništvo Ministarstva
e-mail:  dalibor.jandl@mrrfeu.hr
tel:  01/6387-568
fax: 01/6400-631