Istaknute teme

Karte siromaštva Republike Hrvatske
U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. provodi se projekt -  mapiranje siromaštva čiji je cilj unaprijediti stručno znanje o praćenju podataka o siromaštvu u Republici Hrvatskoj na najnižoj razini, kako bi se točno definirala geografska područja najviše pogođena siromaštvom i degradacijom te bolje usmjerile buduće intervencije u borbi protiv siromaštva u RH.
Informiranje kao prvi korak do uspješnog EU projekta!
Hrvatskoj je u financijskom razdoblju 2014.-2020. dostupno gotovo 10,7 milijardi eura iz EU fondova za financiranje projekata pomoću kojih je moguće otvarati nova radna mjesta, graditi škole, studentske domove, bolnice, domove zdravlja, prometnice, ulagati u poduzetništvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, kulturnu baštinu, energetsku učinkovitost, razvoj informacijske i komunikacijske infrastrukture i mnoga druga područja od kojih će najviše koristi imati hrvatski građani.
Sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske
Uspostavom sveobuhvatnog sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem na nacionalnoj razini te donošenjem zakonodavnog i institucionalnog okvira za njegovo cjelovito uređenje osigurat će se društveni napredak te kvalitetniji i usmjereniji razvoj teritorija. 
Porezne olakšice za poduzetnike sa potpomognutih područja i grada Vukovara
Zakon o porezu na dobit (Narodne novine, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16 i 115/16)  u članku 28.a  i  Zakon o porezu na dohodak  (Narodne novine broj 115/16) u članku 43. reguliraju prava na porezne olakšice poreznim obveznicima za samostalno obavljanje djelatnosti.
Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2015.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pokrenulo je Fond kojim pruža pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u osiguranju vlastitog učešća u provedbi projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova
Ulažemo u studentsku infrastrukturu i kvalitetu života
RH je iz fondova EU i nacionalnih izvora za ulaganje u studentsku infrastrukturu diljem zemlje dostupna gotovo milijarda kuna. Ulaganjem u modernizaciju i izgradnju novih domova poboljšava se studentski standard i omogućava bolji smještaj studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa
Ustrojene četiri urbane aglomeracije u RH - Rijeka, Split, Osijek i Zagreb
Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, gradovi Rijeka, Split, Osijek i Zagreb, zajedno s okolnim jedinicama lokalne samouprave, ustrojili su svoje urbane aglomeracije. Svrha njihova ustrojavanja je učinkovitije planiranje, usklađivanje i provedba politike regionalnoga razvoja, posebno njezine urbane dimenzije te učinkovitije povlačenje sredstava iz fondova EU namijenjenih urbanom razvoju.
 
Zajedno do EU fondova - za rast i nova radna mjesta
Fondovi Europske unije prioritet su hrvatske Vlade. Kroz nova zapošljavanja, konkurentno gospodarstvo, čist okoliš i gospodarski rast donose korist svim krajevima Hrvatske.
Hrvatski otočni proizvod
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nastavlja izvođenje projekta vizualnog označavanja otočnih proizvoda oznakom “Hrvatski otočni proizvod” koji je pokrenut početkom 2007. s namjerom poticanja otočnih proizvođača u proizvodnji izvornih i kvalitetnih proizvoda.
Hrvatskoj na raspolaganju 10,7 milijardi eura iz EU fondova
Sporazumom o partnerstvu, kojeg je Europska komisija prihvatila 30. listopada 2014., pokazali smo da smo fokusirani na poticanje novih radnih mjesta i stvaranje snažnijeg i konkurentnijeg gospodarstva, a za što nam je na raspolaganju 10,676 milijardi eura iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI).
Gradovi kao pokretači gospodarskog razvoja

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. te Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. za provedbu aktivnosti namijenjenih održivom urbanom razvoju u najvećim urbanim centrima u Republici Hrvatskoj, putem integriranih teritorijalnih ulaganja osigurano je 345,35 milijuna eura.

U sustavu potpomognutih područja 264 jedinice lokalne samouprave
Prema rezultatima kategorizacije jedinica na lokalnoj razini ukupno 264 od 556 jedinica lokalne samouprave, odnosno njih 47,48%, ispunjava uvjete za stjecanje statusa potpomognutog područja. Od toga najveći dio (82,19%) čine jedinice razvrstane u II. skupinu (217 JLS), dok je unutar I. skupine razvrstano 47 JLS.
Novi početak za Beli Manastir, Benkovac, Knin, Petrinju, Vukovar i Dardu

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. te Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. za provedbu aktivnosti namijenjenih održivom urbanom razvoju u najvećim urbanim centrima u Republici Hrvatskoj, putem integriranih teritorijalnih ulaganja osigurano je 345,35 milijuna eura.