Istaknute teme

Sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske
Uspostavom sveobuhvatnog sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem na nacionalnoj razini te donošenjem zakonodavnog i institucionalnog okvira za njegovo cjelovito uređenje osigurat će se društveni napredak te kvalitetniji i usmjereniji razvoj teritorija. 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pojednostavilo i unaprijedilo procedure Zajedničkih nacionalnih pravila
Zajednička nacionalna pravila v.7.0 stupila su na snagu 4. prosinca 2020. godine te su objavljena na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr 
Hrvatska dio Europskog konzorcija za stvaranje Europskog lanca vrijednosti baterija: Rimac Automobili bit će hrvatski partner u projektu 12 zemalja EU sufinanciranom sa 2,9 milijardi eura
Na temelju pravila Europske Unije o državnim potporama, Europska komisija je 26. siječnja 2021. godine odobrila tzv. „jesenski“ set prijava u okviru mehanizma Važnog projekta od zajedničkog europskog interesa (VPZEI) za potporu istraživanjima, razvoju i inovacijama u vrijednosnom lancu baterija.
Porezne olakšice za porezne obveznike koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara i/ili na potpomognutim područjima
Zakon o porezu na dobit (Narodne novine, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20) u članku 28.a i Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20) u članku 43. utvrđuje pravo na porezne olakšice i oslobođenja za porezne obveznike koji obavljaju djelatnost na potpomognutim područjima i na području Grada Vukovara.
EU fondovi mijenjaju Hrvatsku
Hrvatskoj, kao najmlađoj članici Europske unije, u financijskoj perspektivi 2014. - 2020. na raspolaganju je 10,7 milijardi eura iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova za gospodarski i društveni razvoj.
Projekt Slavonija, Baranja i Srijem
Projekt „Slavonija, Baranja i Srijem“ Vlada Republike Hrvatske pokrenula je kako bi osigurala sredstva iz europskih fondova isključivo za projekte na području pet slavonskih županija. 
Regionalni razvoj i ITU mehanizam
Ravnomjeran razvoj svih krajeva Hrvatske jedan je od glavnih ciljeva Vlade Republike Hrvatske.
Brdsko-planinska i potpomognuta područja
U svrhu ravnomjernog regionalnog razvoja svih područja Hrvatske Ministarstvo je kao nositelj politike regionalnoga razvoja pripremilo paket zakona usmjerenih na ravnomjerni regionalni razvoj: Zakon o brdsko-planinskim područjima, Zakon o potpomognutim područjima i Zakon o otocima.
Europska teritorijalna suradnja
Republika Hrvatska već dugi niz godina sudjeluje u programima prekogranične i transnacionalne suradnje, a nakon ulaska u Europsku uniju postala je punopravna članica i programa međuregionalne suradnje. 
Hrvatski otoci
Hrvatska je u svijetu poznata kao mala zemlja s tisuću otoka. 1.244 otoka čini 5,8% ukupne površine Hrvatske, obalno more ima površinu 31,5 tisuća km2, od čega su unutrašnje morske vode površine 12,5 tisuća km2, a teritorijalno more 19 tisuća km2, čime otoci značajno doprinose povećanju hrvatskog državnog teritorija.
Švicarsko – hrvatski program suradnje
U svrhu smanjenja ekonomskih i socijalnih nejednakosti u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje Republici Hrvatskoj osigurana su sredstva u iznosu od 45.000.000 CHF
Financijski instrumenti Europskog gospodarskog prostora
Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu