Švicarsko – hrvatski program suradnje

Slika /slike/Vijesti/2021/Švicarski mehanizam.jpg

U svrhu smanjenja ekonomskih i socijalnih nejednakosti u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje Republici Hrvatskoj osigurana su sredstva u iznosu od 45.000.000 CHF

Švicarska Konfederacija uspostavila je 2006. godine Financijski mehanizam švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije, koji je usmjeren na nove države članice EU i predstavlja izraz švicarske solidarnosti s Europom u preuzimanju dijela tereta vezano uz aktivnosti koje se poduzimaju u cilju smanjivanja ekonomskih i socijalnih nejednakosti na području Europske unije.

Dodatno, Švicarski financijski mehanizam predstavlja i temelj za čvrste gospodarske i političke odnose Švicarske s novim državama članicama EU.

Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade RH o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene EU potpisan je u Zagrebu 30. lipnja 2015. godine, čime je Hrvatska postala 13. zemlja koja sudjeluje u Financijskom mehanizmu švicarskog doprinosa.

Sklapanjem Okvirnog sporazuma uspostavio se pravni okvir u odnosima Hrvatske i Švicarske, koji je osnova za povlačenje i bespovratno korištenje financijskih sredstava do prosinca 2024. godine, u iznosu od 45.000.000 CHF.
 
Sustav za upravljanje i kontrolu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje

Nacionalna koordinacijska jedinica je javno tijelo na nacionalnoj razini odgovorno za cjelokupnu implementaciju Švicarsko-hrvatskog programa suradnje te za implementaciju, nadzor, provjeru i evaluaciju programa i projekata unutar navedenog programa te je u cijelosti odgovorno za postizanje ciljeva Programa. U Republici Hrvatskoj ulogu Nacionalne koordinacijske jedinice ima Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za strateško planiranje, Sektor za EU programe i međunarodne financijske mehanizme.

Tijelo za ovjeravanje je javno tijelo na nacionalnoj razini odgovorno za certificiranje financijskih podataka. U Republici Hrvatskoj tijelo za ovjeravanje je Ministarstvo financija, Državna riznica, Sektor za poslove Nacionalnog fonda.

Posredničko tijelo je javno tijelo na nacionalnoj razini koje u svojoj nadležnosti prati rad Izvršne agencije koja provodi Projekt, a za svoj rad odgovara Nacionalnoj koordinacijskoj jedinici.

Izvršna agencija je javno tijelo zaduženo za provedbu aktivnosti Projekta, a za svoj rad odgovara Posredničkom tijelu i Nacionalnoj koordinacijskoj jedinici.

Projekti

Švicarsko – hrvatski program suradnje podupire aktivnosti koji na direktan način omogućavaju boljitak građana Republike Hrvatske i to kroz projekte:
  • Razminiranje i društveno-gospodarske integracije koja se sastoji od razminiranja zaštićenog šumskog zemljišta Kotar šume pored Siska, ali i društveno-gospodarske integracije žrtava mina. Za navedene ciljeve predviđena je darovnica u iznosu od 3 milijuna CHF.
  • Unaprjeđenje vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Delnica i općina Fužina i Brod Moravice za što je predviđena darovnica u iznosu od 21,5 milijuna CHF. 
  • Osiguranje poticajnog okruženja znanstvenicima istraživačima za ostvarivanje karijere u Hrvatskoj kroz suradnju sa švicarskim partnerom (Ecole polyethnique fédérale de Lausanne). Za navedeni cilj osigurana je darovnica u vrijednosti od 4 milijuna CHF.
  • Osiguravanje preduvjeta za uspješne znanstveno-istraživačke projekte kojima će se postići bliska suradnja između Hrvatske i Švicarske te prijenosa znanja, vještina i tehnologija.  Za navedeni cilj osigurana je darovnica u vrijednosti 4 milijuna CHF, a provodit će je Švicarska nacionalna zaklada za znanost.
  • Pružanje potpore budućim EUROSTARS projektima. EUROSTARS je javno financiran program koji trenutačno podupire 34 države članice mreže EUREKA kojima se podupiru mala i srednje velika poduzeća koja se bave istraživanjima sa ciljem razvoja inovativnih proizvoda, procesa i usluga. Za navedeni cilj predviđena je darovnica u iznosu od 1 milijun CHF.
  • Promicanje doprinosa civilnog društva gospodarskoj i društvenoj koheziji kroz darovnicu od 4,8 milijuna CHF.
  • Promicanje partnerstva i bilateralne suradnje hrvatskih i švicarskih neprofitnih organizacija za što je predviđena darovnica u iznosu od 2 milijuna CHF.
  • Preostali dio darovnice usmjeren je na potporu učinkovitom i djelotvornom vođenju Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u skladu s Okvirnim sporazumom. 

Službena stranica Švicarsko-hrvatskog programa suradnje je www.swiss-cro.hr