Sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

Slika /slike/Vijesti/2021/Travanj/Ažuriranje/red-arrow-finds-its-optimal-path-through-many-impassable-options-strategic-planning.jpg

Vlada Republike Hrvatske je 2017. godine pokrenula reformu cjelovitog sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem s ciljem uređenja nedostataka i problema tadašnjeg modela strateškog planiranja i upravljanja razvojem u javnoj upravi. 

Donošenjem cjelovitog zakonodavnog okvira sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem, jasno su propisani pravila i postupci strateškog planiranja i upravljanja razvojem za tijela državne uprave i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te je uspostavljena institucionalna struktura za provedbu sustava strateškog planiranja, uz uvođenje koordinacijskog tijela za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije) i unutarnjih jedinica zaduženih za poslove strateškog planiranja u tijelima državne uprave (koordinatori za strateško planiranje TDU).
 
Zakonodavni okvir sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem u Republici Hrvatskoj je izrađen sukladno primjerima dobre prakse drugih europskih zemalja (Austrija, Litva, Latvija, Slovenija, Irska), koje su uspostavom cjelovitog sustava strateškog planiranja unaprijedile učinkovitost rada javne uprave te osigurale bolje usmjeravanje dostupnih resursa na ciljane rezultate i učinke provedbe javnih politika.

U kontekstu izazova povezanih s nužnim prilagodbama javne uprave za podršku gospodarskom oporavku i jačanju otpornost države i društva na krize, Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. predviđena je provedba reforme „Jačanje mehanizama za integraciju i upravljanje javnim politikama uz profesionalizaciju strateškog planiranja (C2.1.R1)“. Provedbom reforme osigurati će se daljnje unaprjeđenje kvalitete strateškog planiranja i upravljanja razvojem u javnoj upravi, uz usklađivanje procesa strateškog planiranja i upravljanja razvojem sa komplementarnim procesima u javnoj upravi (proračunsko planiranje, procjena učinaka propisa, financijsko upravljanje i kontrole) radi jačanja mehanizama središnje koordinacije i integracije te učinkovitije pripreme i provedbe javnih politika na svim razinama vlasti.

U skladu s ciljevima i svrhom reforme, kao i iskustvima stečenima u njegovoj dosadašnjoj primjeni, tijekom 2022. i 2023. godine provedene su izmjene i dopune cjelokupnog zakonodavnog okvira sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

Svi akti izmijenjenog zakonodavnog okvira sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske su sa zaključno 2. svibnja 2023. stupili na snagu i u punoj su primjeni.  
Novi zakonodavni okvir sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem čine sljedeći akti:  

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17, 151/22)

Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 37/23)

Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 44/23)

Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 44/23)