Projekt: „Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini“

Slika /Istaknute teme/Sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske/Poboljšano strateško planiranje/esp SCREEN_30_6_2022.jpg
English page 

Cilj
ovoga projekta je jačanje strateškoga planiranja i jačanje upravljačkih kapaciteta za implementaciju Nacionalne razvojne strategije 2030. među različitim razinama vlasti, a posebice na regionalnoj i lokalnoj razini.

Korisnik projekta:  MRRFEU- Sektor za strateško planiranje i upravljanje razvojem

Projektni partner: OECD - The Organisation for Economic Co-operation and Development  

Opći cilj projekta je poticanje prijenosa znanja vezanih uz nacionalne politike planiranja na razini regionalne i lokalne uprave te jačanje regionalnih i lokalnih partnerstava i odgovornosti za postizanje ciljeva održivog razvoja.

Poseban cilj je podizanje javne svijesti i znanja o nacionalnoj razvojnoj strategiji i programu UN-a za 2030. na regionalnoj i lokalnoj razini te stvaranje suradnje i inovativnih partnerstava kao temelja za konstruktivan politički dijalog i provedbu Nacionalne razvojne strategije i ciljeva održivog razvoja.

Očekivani učinak projekta: poboljšane vještine i kapaciteti za provedbu Nacionalne razvojne strategije omogućit će praćenje ciljeva i pokazatelja uspješnosti, kao i povezivanje ciljeva i prioriteta na regionalnoj i lokalnoj razini s onima na nacionalnoj razini.

Ciljna skupina: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj.

Proračun projekta: 1.082.579,00 EUR

Projekt je sufinanciran iz Financijskog mehanizma Kraljevine Norveške. Financijski mehanizmi Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveški financijski mehanizam doprinose smanjenju društvenih i gospodarskih nejednakosti u Europi te istovremeno jačaju bilateralnu suradnju između država donatora (Island, Lihtenštajn i Norveška) i država korisnica.


Očekivani ishodi:

1. Poboljšane vještine i sposobnosti regionalnih i lokalnih koordinatora relevantne za koordinaciju procesa strateškog planiranja i provedbu Nacionalne razvojne strategije 2030. na regionalnoj i lokalnoj razini.
2. Uspostavljena kultura dijaloga za učinkovitu politiku i donošenje odluka
3. Uspostavljena strateška partnerstva i funkcionalna mreža razvijena na regionalnoj razini za postizanje ciljeva/ciljeva Nacionalne razvojne strategije i ciljeva održivog razvoja.

Glavne aktivnosti na projektu:

 • Radionice za jačanje vještina i kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini relevantnih za provedbu Nacionalne strategije razvoja 2030. (NDS) u procesu uspostave sustava strateškoga planiranja
 • Specifične preporuke za odabrane hrvatske regije - ex ante ili mid term evaluacije regionalnih strateških planova
 • Forumi za razmjenu iskustva i znanja
 • OECD-ov izvještaj za Hrvatsku - „Multi-level Governance“.

 
Predefinirani projekt ima unaprijed zadane pokazatelje:

 • Broj županijskih razvojnih agencija koje objavljuju poboljšane javne usluge vezane uz projekt
 • Broj stručnog osoblja osposobljenog za učinkovitu i pravovremenu provedbu NRS-a 2030.
 • Broj organiziranih seminara
 • Broj organiziranih studijskih putovanja
 • Broj foruma regionalnog razvoja s više dionika
 • Broj sudionika na forumima za regionalni razvoj s više dionika
 • Sastavljeno višerazinsko izvješće o upravljanju integriranim ulaganjima - OECD-ov izvještaj za Hrvatsku - „Multi-level Governance“
 • Broj ex ante procjena učinka planova regionalnog razvoja
 • Udio stručnog osoblja koje je proglasilo poboljšane relevantne vještine i kompetencije za učinkovitu i pravovremenu provedbu NRS-a 2030.

https://eeagrants.hr/programi/lokalni-razvoj-i-smanjenje-siromastva/
www.eeagrants.hr
www.eeagrants.org