Upute o postupanju za tijela državne uprave

Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine“, broj 37/23) propisane su smjernice za izradu akata strateškog planiranja, odnosno svrha, obvezni sadržaj i postupci vezani za izradu, izmjenu, dopunu i donošenje akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Obveznici primjene postupaka propisanih Uredbom su koordinatori za strateško planiranje tijela državne uprave te regionalni koordinatori i lokalni koordinatori. Obveznici su dužni tijekom izrade akata strateškog planiranja te provedbe postupaka strateškog planiranja propisanih Uredbom primjenjivati upute Koordinacijskog tijela za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, izdaje upute u svrhu osiguravanja ujednačenog pristupa izradi i pravilne primjene odredbi zakonodavnog okvira sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, kojim je uređena priprema, izrada, provedba, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja.