Mreža koordinatora za strateško planiranje

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske upravlja Mrežom koordinatora za strateško planiranje.  Mrežu koordinatora za strateško planiranje, osim Koordinacijskog tijela, čine koordinatori za strateško planiranje tijela državne uprave, regionalni koordinatori i lokalni koordinatori.
 
Koordinatori za strateško planiranje zaduženi su za koordinaciju i praćenje provedbe svih akata strateškog planiranja na razini tijela državne uprave, jedinici područne (regionalne) ili lokalne samouprave. 
 
Mreža koordinatora za strateško planiranje redovito se sastaje radi razmjene iskustva u formuliranju i provedbi javnih politika. U suradnji sa Državnom školom za javnu upravu, održavaju se izobrazbe vezano za strateško planiranje za državne i javne službenike.
 
Moduli za e-učenje:
  • Uvod u strateško planiranje
  • Izrada provedbenih programa
  • Izrada nacionalnih planova
 
Kontakt: strategija@mrrfeu.hr