Upute o postupanju za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske izdaje upute, priručnike i smjernice radi lakše i učinkovitije primjene različitih metoda i alata koji se koriste u strateškom planiranju za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.  Upute, priručnici i smjernice nemaju snagu propisa, ali olakšavaju snalaženje i postupanje  za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno propisima za strateško planiranje i upravljanje razvojem.