Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Hrvatski sabor je na sjednici 5. veljače 2021. godine, na temelju članka 11. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj. 23/17) usvojio Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine. Nacionalna razvojna strategija je hijerarhijski najviši akt strateškog planiranja koji služi za oblikovanje i provedbu razvojnih politika Republike Hrvatske te ostali akti strateškog planiranja ne mogu biti u suprotnosti s njom.
 
U skladu s odredbama Zakona, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske organizira i koordinira postupak pripreme, provedbe, praćenja provedbe i izvještavanja o provedbi Nacionalne razvojne te osigurava javnost rada u postupcima planiranja, izrade, provedbe, praćenja, izvještavanja i vrednovanja o Nacionalnoj razvojnoj strategiji.
 
Više o Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine pročitajte na poveznici.