Program društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom

Slika /slike/Vijesti/2021/Prosinac/Program revitalizacije/smz-1jpg-1640680136.jpg
  • Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 14. siječnja 2021. donesena je Odluka o pokretanju postupka izrade Programa društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom (Program).
  • Cilj navedenog Programa je obnova te fizička, socijalna, gospodarska i demografska revitalizacija područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom. Programom se trebaju utvrditi mjere i projekti, nositelji i sudionici njihove provedbe, provedbene aktivnosti, izvori sredstava te metodologija praćenja provedbe i vrednovanja pojedinih mjera.
  • Sukladno članku 4. Odluke, nositelji izrade Programa su Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.