Razvojni sporazum Slavonija, Baranja i Srijem

Slika /slike/Vijesti/2021/Ilustracija RS SBS-01-02.jpg

Razvojni sporazum Slavonije, Baranje i Srijema Vlada Republike Hrvatske pokrenula je kako bi potaknula ulaganja na području pet slavonskih županija. 

Vodeći računa o potrebnom dodatnom poticaju ulaganja  u okviru postojećih operativnih programa i Programa ruralnog razvoja u financijskom razdoblju 2014. – 2020. osigurana su sredstva za poduzetništvo, poljoprivredu, obrazovanje, zdravstvo, istraživanje i razvoj, vodoopskrbu i odvodnju, kulturnu i prirodnu baštinu, sektor prometa, unutarnje plovne puteve i energetiku.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 8. ožujka 2017. osnovala je i Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem kao savjetodavno tijelo u području koordinacije i provedbe praćenja korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI), instrumenata i programa Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i nacionalnih izvora u okviru Razvojnog sporazuma za Slavoniju, Baranju i Srijem.

Savjetom za Slavoniju predsjeda predsjednik Vlade Republike Hrvatske dok je zamjenik predsjednika Savjeta i glavni koordinator Savjeta ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem okuplja sve dionike koji će Slavoniju staviti u fokus aktivnosti i budućih hrvatskih vlada.

U radu Savjeta sudjeluju svi ministri vezani za korištenje fondova Europske unije, pet župana slavonskih županija, ravnatelji regionalnih agencija, predstavnici udruga gradova i općina, Hrvatskoga sabora i Ureda predsjednice, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske obrtničke komore i rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od osnivanja održano je 11 sjednica Savjeta.

Riječ je o jedinstvenom razvojnom projektu na čijem je čelu predsjednik Vlade, a koji je Europska komisija pohvalila i dala punu podršku.

Slika

Predsjednik Vlade Andrej Plenković na sjednici Vlade na kojoj je osnovan Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem, naglasio je da je ravnomjeran razvoj svih dijelova Hrvatske bio dio izbornog programa i programa rada Vlade te spada među ključne ciljeve Vlade.

„Svi znamo koliko je bitno za ukupni razvoj zemlje dati ruku podrške našim prijateljima u Slavoniji, Baranji i Srijemu, a Savjet će u duhu partnerstva središnje vlasti i lokalne zajednice na istovjetan način odrediti razvojne prioritete te spriječiti iseljavanje iz tog dijela zemlje“, kazao je.

Uvođenjem ovog projekta omogućen je usmjereniji pristup korištenju sredstava EU fondova kako bi se na području slavonskih županija osigurala što veća apsorpcija EU sredstava i znatno ojačali kapaciteti dionika na razini lokalne i područne samouprave za pripremu i provedbu projekata u ovom financijskom razdoblju.

Razvojni sporazum za Slavoniju, Baranju i Srijem jedan od ključnih projekata ove Vlade kojemu je cilj osigurati ravnomjerni regionalni razvoj, a on će se nastaviti I u idućem višegodišnjem financijskom okviru. 

<a  data-cke-saved-href="/UserDocsImages//slike/Vijesti/2020/listopad/SBS/SBS href="/UserDocsImages//slike/Vijesti/2020/listopad/SBS/SBS 4.jpg" target="_blank">Spremi sliku (u kvaliteti za tisak)</a>
 
Ugovor o savjetodavnim uslugama o rastu i radnim mjestima u Slavoniji, Baranji i Srijemu (RAS Slavonija, Baranja i Srijem)

Kao podršku slavonskim županijama u povećanju učinkovitosti korištenja EU fondova u aktualnoj financijskoj perspektivi (2014.-2020.) i pripremu strateškog i provedbenog okvira za sljedeću financijsku perspektivu post-2020, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je u srpnju 2018. godine ugovorilo savjetodavne usluge (Reimbursable Advisory Service) Svjetske banke za koje su sredstva osigurana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Cilj Ugovora je identificirati razvojnu dijagnozu područja sa sličnim teritorijalnim kapitalom i razvojnim potencijalom u Slavoniji, Baranji i Srijemu kako bi se definirali lanci vrijednosti, uspostavili razvojni HUB-ovi te kreirali ključni strateški regionalni projekti koji imaju mogućnost financiranja iz fondova EU, u svrhu rasta i razvoja Slavonije, Baranje i Srijema.

Provedbom Ugovora pridonijet će se razvoju inovativne, povezane i inkluzivne Slavonije, Baranje i Srijema, jačanju konkurentnosti i poboljšanju položaja u globalnim lancima vrijednosti u sektorima koji su identificirani kao prioritetni (IKT sektor, prehrambeno-prerađivačka, drvno-prerađivačka, metalo-prerađivačka industrija te turizam) te stvaranju novih vještina, boljih radnih mjesta i većoj kvaliteti života.

Zahvaljujući suradnji slavonskih županija s Vladom Republike Hrvatske pripremljeni su strateški projekti za koje je sklopljen Dodatak 2 Razvojnom sporazumu ukupne vrijednosti 10.697 milijardi kuna. 

Izvori financiranja za provedbu projekata osigurati će se u Višegodišnjem financijskom okviru Europske unije 2021.-2027., Mehanizmu za oporavak i otpornost i državnom proračunu Republike Hrvatske.

Svi projekti iz Razvojnog sporazuma za područje Slavonije, Baranje i Srijema doprinijeti će jačanju konkurentnosti pet slavonskih županija, otvaranju novih radnih mjesta, stvaranju poticajnog okruženja za život lokalnog stanovništva, smanjenju siromaštva i povećanje standarda.

Slika /slike/Vijesti/2021/Ilustracija RS SBS-01-02.jpg