Istaknute teme

Sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske
Vlada Republike Hrvatske je 2017. godine pokrenula reformu cjelovitog sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem s ciljem uređenja nedostataka i problema tadašnjeg modela strateškog planiranja i upravljanja razvojem u javnoj upravi. 
Predsjedanje Republike Hrvatske Strategijom Europske unije za jadransku i jonsku regiju i Jadransko-jonskom inicijativom
S današnjim danom, 1. lipnja 2023., započinje jednogodišnje predsjedanje Republike Hrvatske Strategijom Europske unije za jadransku i jonsku regiju i Jadransko-jonskom inicijativom.
EU fondovi 2021.-2027.
Europska sredstva dodjeljuju se u sklopu sedmogodišnjih financijskih razdoblja ili perspektiva te smo upravo na početku novog financijskog razdoblja 2021.-2027. Omotnica proračuna Europske unije najveća je do sada te iznosi 1 824,3 milijardi eura, a za Republiku Hrvatsku na raspolaganju je više od 25 milijardi eura u tekućim cijenama.
Najava Programa gospodarske i društvene revitalizacije Gorskog kotara
Dana 30. lipnja 2023. godine u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Koordinacijskog tijela i Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., održana je u terminu od 10.00 do 12.00, online, 3. sjednica Odbora za praćenje programa Konkurentnost i kohezija 2021.- 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.- 2027.
Najava Programa gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske zagore
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao  nositelj politike regionalnog razvoja, u skladu s Prioritetima provedbe politike Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. i Programom Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2024., pokreće Program gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske zagore.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pojednostavilo i unaprijedilo procedure Zajedničkih nacionalnih pravila
Zajednička nacionalna pravila v.7.0 stupila su na snagu 4. prosinca 2020. godine te su objavljena na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr 
Hrvatska dio Europskog konzorcija za stvaranje Europskog lanca vrijednosti baterija: Rimac Automobili bit će hrvatski partner u projektu 12 zemalja EU sufinanciranom sa 2,9 milijardi eura
Na temelju pravila Europske Unije o državnim potporama, Europska komisija je 26. siječnja 2021. godine odobrila tzv. „jesenski“ set prijava u okviru mehanizma Važnog projekta od zajedničkog europskog interesa (VPZEI) za potporu istraživanjima, razvoju i inovacijama u vrijednosnom lancu baterija.
Porezne olakšice za porezne obveznike koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara i/ili na potpomognutim područjima
Zakon o porezu na dobit (Narodne novine, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 114/2022) u članku 28.a i Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/2022) u članku 43. utvrđuje pravo na porezne olakšice i oslobođenja za porezne obveznike koji obavljaju djelatnost na potpomognutim područjima i na području Grada Vukovara.
Razvojni sporazum Slavonija, Baranja i Srijem
Razvojni sporazum Slavonije, Baranje i Srijema Vlada Republike Hrvatske pokrenula je kako bi potaknula ulaganja na području pet slavonskih županija. 
Razvojni sporazum Sjeverne Hrvatske
Potpisan Razvojni sporazum za Sjevernu Hrvatsku vrijedan 15,2 milijarde kuna
EU fondovi mijenjaju Hrvatsku
Hrvatskoj, kao najmlađoj članici Europske unije, u financijskoj perspektivi 2014. - 2020. na raspolaganju je 10,7 milijardi eura iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova za gospodarski i društveni razvoj.
Regionalni razvoj i ITU mehanizam
Ravnomjeran razvoj svih krajeva Hrvatske jedan je od glavnih ciljeva Vlade Republike Hrvatske.
Brdsko-planinska i potpomognuta područja
U svrhu ravnomjernog regionalnog razvoja svih područja Hrvatske Ministarstvo je kao nositelj politike regionalnoga razvoja pripremilo paket zakona usmjerenih na ravnomjerni regionalni razvoj: Zakon o brdsko-planinskim područjima, Zakon o potpomognutim područjima i Zakon o otocima.
Hrvatski otoci
Hrvatska je u svijetu poznata kao mala zemlja s tisuću otoka. Hrvatsko otočje je jedinstvena otočna geografska cjelina koja se sastoji od ukupno 1244 otoka, otočića i hridi i čini 5,8% ukupne površine Hrvatske. 
Švicarsko – hrvatski program suradnje
U svrhu smanjenja ekonomskih i socijalnih nejednakosti u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje Republici Hrvatskoj osigurana su sredstva u iznosu od 45.000.000 CHF