Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (ADRION) 2014. -2020. – 4. Poziv na dostavu projektnih prijedloga


Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (ADRION) 2014.-2020. objavio je novi, ograničeni, Poziv za dostavu projektnih prijedloga. Poziv je usmjeren na odobrene projekte s 1. Poziva na dostavu projektnih prijedloga, koji su završeni do 31. srpnja 2021. godine.

Ciljevi novog, ograničenog poziva su:
  1. Povećanje svijesti o ulozi europske teritorijalne suradnje kod povećanja kohezije
  2. Promoviranje rezultata završenih projekata na nacionalnoj i regionalnoj razini
  3. Promoviranje koristi, važnosti i mogućnosti prijenosa rezultata završenih projekata
  4. Pružanje informacija o upravljanju i provedbi europskih projekata budućim korisnicima

Poziv je otvoren od 23. rujna 2021. od 10:00 sati, do 14. listopada 2021 do 15:00 sati.
Okvirna financijska alokacija poziva iznosi 5.6 milijuna eura EU sredstava (EFFR i IPA).
Detaljne upute, uvjete i rokove za 4. Poziv na dostavu projektnih prijedloga možete pronaći na programskoj web stranici: https://www.adrioninterreg.eu/index.php/call-for-proposals/4th-restricted-call-for-proposals-is-now-open/

 
INTERREG ADRION je program koji u teritorijalnom smislu obuhvaća i pruža podršku regionalnoj suradnji između 4 države članice Europske unije i 4 države nečlanice (Italija, Grčka, Hrvatska, Slovenija; 4 IPA države: Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Srbija). Opći cilj programa Adrion je djelovati kao voditelj politike i inovator upravljanja među partnerskim državama. To se postiže poticanjem europske integracije, korištenjem bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa Jadranskog i Jonskog mora, te povećanjem ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u programskom području.