4. poziv na dostavu projektnih prijedloga za uklanjanje prepreka u prekograničnoj suradnji


B-solutions je pilot inicijativa koju promovira Glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije (DG REGIO), a kojom upravlja Udruga europskih pograničnih regija (AEBR) te u sklopu koje je otvoren 4. poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Zahvaljujući inicijativi b-solutions, javnim tijelima i prekograničnim strukturama pruža se još jedna prilika za dobivanje izravne i specijaliziranje pravne podrške kako bi se pronašla rješenja za pravne i administrativne prepreke koje ometaju suradnju sa njihovim susjedima na unutarnjim kopnenim granicama Europske unije.

Prijavitelji imaju priliku dostaviti informacije o zakonskoj ili administrativnoj prepreci s kojom se suočavaju prilikom provedbe projekata u pograničnom području. Odabranim prijaviteljima bit će dodijeljena podrška pravnog stručnjaka koji će procijeniti pravne uzroke prepreke i predložiti rješenje.
Da biste imali sveobuhvatan prikaz vrsta prepreka analiziranih u okviru inicijative b-solutions i izvukli inspiraciju za svoju prijavu, preporučujemo vam da na službenoj internet stranici inicijative b-solutions pročitate prvi sažetak, objavljen u ljeto 2020., u kojem su detaljno predstavljena 43 slučaja s različitih europskih unutarnjih kopnenih granica: https://www.b-solutionsproject.com

Četvrti poziv na dostavu projektnih prijedloga, pripadajuće smjernice i dokument s često postavljenim pitanjima dostupni su na sljedećoj poveznici: https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals
Poziv je otvoren do 11. ožujka 2021. godine, a prijave su moguće putem sljedeće poveznice:
https://www.b-solutionsproject.com/apply