ITU – Donesen Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva u ITU područjima

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je 11. rujna 2018. godine Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva u ITU područjima.

Program definira ciljeve, uvjete i postupke za dodjelu potpora male vrijednosti za projekte koji će se provoditi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“, investicijskog prioriteta 3a, specifičnog cilja 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva“, u dijelu koji se provodi u okviru mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam).