ITU – Donesen Program dodjele državnih potpora za omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva u ITU područjima

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je 7. lipnja 2018. godine Program dodjele državnih potpora za omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva u ITU područjima kojim se definiraju ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu državnih potpora za projekte koji će se provoditi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.; Prioritetna os 3: Poslovna konkurentnost; Investicijski prioritet 3a; Specifični cilj 3a2: Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća; Aktivnost 3a2.1: Razvoj poslovne infrastrukture, u dijelu koji se odnosi na ITU mehanizam.