Javni poziv za sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu

OBAVIJEST O ZATVARANJU JAVNOG POZIVA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI ZA 2019. GODINU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 1. srpnja 2019. godine Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu (u nastavku teksta: Javni poziv).
 
Točkom VII. Javnog poziva navedeno je da će se Zahtjevi za sufinanciranje provedbe EU projekata (u nastavku teksta: Zahtjev) zaprimati od 2. srpnja 2019. godine do iskorištenja sredstava planiranih za 2019. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2019. godine.
 
Sukladno naprijed navedenom, obavještavamo sve podnositelje Zahtjeva da je s danom 1. kolovoza 2019. Javni poziv zatvoren s obzirom da je ukupan iznos zatraženih sredstava u okviru ovog Javnog poziva dosegnuo planirani iznos raspoloživih sredstva Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu.
 
Svi Zahtjevi koji budu poslani nakon dana objave ove Obavijesti o zatvaranju Javnog poziva na mrežnim stranicama Ministarstva bit će vraćeni podnositeljima Zahtjeva bez otvaranja.
 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za  sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu. Sredstava Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programsko razdoblje 2014.-2020.

Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Uvjeti i kriteriji za dodjelu sredstava, prihvatljivi korisnici, prihvatljiva područja sufinanciranja, iznosi i kriteriji sufinanciranja te drugi bitni elementi za sufinanciranje provedbe EU projekta  utvrđeni su u Javnom pozivu i Uputama za korisnike.

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 300.000.000,00 kuna (slovima: tristomilijunakunainulalipa).

Zahtjev za sufinanciranje provedbe EU projekta sa svim potrebnim  dokumentima se šalje  isključivo putem pošte, u zatvorenoj omotnici, preporučeno od 2. srpnja 2019. u 10:00:00 sati do iskorištenja sredstava planiranih za 2019. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2019. u 12:00:00 sati.