Najava Javnog poziva za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2021.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije najavljuje raspisivanje Javnog poziva za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2021.

Programom se sustavno nastoje umanjiti regionalne razvojne nejednakosti i različitosti na području Republike Hrvatske. Cilj Programa odnosi se na unaprjeđenje i razvoj lokalne zajednice na otocima povećanjem kvalitete i dostupnosti komunalnih, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, kulturnih, sportskih, poduzetničkih, turističkih te ostalih javnih usluga uz sustavnu podršku zaštiti okoliša, primjeni energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Program je namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac. 

Planirani datum raspisivanja Javnog poziva za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2021. je 15. prosinca 2020. godine te se od tog datuma mogu podnositi  zahtjevi za sufinanciranje sa svim potrebnim  dokumentima.

Dodatne informacije o najavljenom Javnom pozivu nalaze se na slijedećim poveznicama: