Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ (C2.1.R2.I1.01)

POPIS UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE KOJI SE FINANCIRAJU IZ NACIONALNOG PLANA ZA OPORAVAK I OTPORNOST 2021. – 2026.
 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu C2.1. „Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i projekata“ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, objavilo je 31. prosinca 2021. na svojim mrežnim stranicama Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ (referentni broj Poziva: C2.1.R2.I1.01). Poziv je zatvoren 28. veljače 2022. godine.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosila su 21.235.649,35 eura te su bila podijeljena po "rezerviranim područjima".

Od navedenog ukupnog iznosa bespovratnih sredstava, 2.654.456,17 eura bilo je rezervirano za projektne prijedloge s područja Sisačko-moslavačke županije, a u cilju podrške provedbi Programa društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom. Daljnjih 5.308.912,34 eura bilo je rezervirano za projektne prijedloge s područja Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Varaždinske te Međimurske županije, a u cilju podrške provedbi Razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske. Preostalih 13.272.280,84 eura bilo je na raspolaganju za dodjelu za ostala područja Republike Hrvatske.

Za područje Sisačko-moslavačke županije, za 21 prihvaćeni projektni prijedlog dodijeljeni su ugovori u iznosu od 2.850.079,07 eura bespovratnih sredstava.

Za područje obuhvaćeno Razvojnim sporazumom za sjever Hrvatske, za 31 prihvaćeni projektni prijedlog dodijeljeni su ugovori u iznosu od 5.589.107,44 eura bespovratnih sredstava.
Za ostala područja Republike Hrvatske, za 104 prihvaćena projektna prijedloga dodijeljeni su ugovori u iznosu od 14.717.444,45 eura bespovratnih sredstava.

Ukupno je za sva tri navedena „rezervirana područja“ dodijeljeno 156 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 23.156.630,96 eura bespovratnih sredstava. Time su iskorištena sva dostupna sredstva u okviru predmetnog Poziva.

U tablici se daje popis projekata i korisnika kojima su dodijeljena bespovratna sredstva u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ (referentni broj Poziva: C2.1.R2.I1.01).

Ovdje možete preuzeti projekata i korisnika kojima su dodijeljena bespovratna sredstva.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ objavljuje se u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Cilj ovoga Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava je pripremiti zalihu zrelih projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije. Za pripremu projekata, ovim Pozivom se prihvatljivim prijaviteljima stavljaju na raspolaganje bespovratna sredstva koja potječu iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a kojima mogu sufinancirati izradu projektno-tehničke dokumentacije svojih projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije.
 
Informacije o prihvatljivim prijaviteljima i partnerima, prihvatljivim područjima intervencija, prihvatljivim kategorijama troškova, razdoblju provedbe i razdoblju prihvatljivosti izdataka, broju projektnih prijedloga koje je moguće podnijeti, načinu podnošenja projektnog prijedloga te daljnji uvjeti prihvatljivosti sadržani su u Uputama za prijavitelje i prilozima tih Uputa.