Objavljen natječaj za vrednovanje kvalitete i učinka Programa suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.


Regija Veneto, Upravljačko tijelo Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020., objavila je 21. kolovoza 2020. godine poziv na dostavu ponuda za vrednovanje kvalitete i učinka Programa suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.

Cilj natječaja je dobiti vanjskog izvoditelja koji će pripremiti sljedeće dokumente:
  • jedan Integrirani evaluacijski dizajn,
  • tri Izvješća o operativnoj evaluaciji,
  • dva Izvješća o procjeni učinka,
  • barem jednu dodatnu evaluaciju,
  • jednu socio-ekonomsku i teritorijalnu analizu za pripremu programskog razdoblja 2021.-2027.,
  • pružiti podršku programskim tijelima, prikupljati podatke i sudjelovati na svim potrebnim sastancima.

Prijave se moraju podnijeti na engleskom jeziku putem MePA platforme https://www.acquistinretepa.it  do 5. listopada 2020 godine u 18:00 sati (CET)

Sve informacije o natječaju te sva natječajna dokumentacija dostupne su na web stranici programa: https://www.italy-croatia.eu/jobs-and-tenders.