Objava rezultata u provedbi Programa poticanja djelovanja udruga u području poboljšanja uvjeta života osoba na području posebne državne skrbi

U skladu s Programom poticanja djelovanja udruga u području poboljšanja uvjeta života osoba na području posebne državne skrbi u 2012. godini, po Otvorenom javnom pozivu KLASA: 422-01/12-01/3, URBROJ: 538-01/0007-12-1, u 2012. godini odobrena je dodjela bespovratnih financijskih sredstava Zajednici povratnika Hrvatske, 31 000 Osijek, Europske avenije 22, za provedbu Programa rada za 2012. godinu, u iznosu od 215.000,00 kuna iz sredstava s proračunske pozicije Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije A 761001 Skrb o prognanicima.