Javni poziv za iskaz interesa za srednje škole za sudjelovanje u Pilot projektu ASOC – Prekogranična suradnja Interreg Italija-Hrvatska


Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za srednje škole za sudjelovanje u Pilot projektu ASOC – Prekogranična suradnja Interreg Italija-Hrvatska

Za sudjelovanje u Pilot projektu ASOC – Prekogranična suradnja Interreg Italija-Hrvatska, sukladno području obuhvaćenom Interreg programom prekogranične suradnje Italija-Hrvatska, na Javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti srednje škole s gimnazijskim, strukovnim i umjetničkim programima iz 8 (osam) županija s područja Republike Hrvatske: Primorsko-goranske županije, Ličko-senjske županije, Zadarske županije, Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske županije, Istarske županije, Dubrovačko-neretvanske županije i Karlovačke županije. Škola će u provedbi projekta sudjelovati sa skupinom od 10 (deset) do 30 (trideset) učenika/ca (razred ili grupa učenika) s nastavnikom/com koji će biti voditelj/ica projekta.

Pilot projekt će se provoditi u školskoj godini 2021./2022., a odabrane srednje škole bit će uključene u njegovu provedbu (maksimalno 4 škole). Provedba Pilot projekta podrazumijeva sudjelovanje u inovativnom interdisciplinarnom obrazovnom programu namijenjenom svim vrstama srednjih škola na području 8 (osam) županija uključenih u Interreg program prekogranične suradnje Italija-Hrvatska, usmjerenom građanskom praćenju javnih financija upotrebom javno dostupnih podataka te informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Pilot projekt uvelike se oslanja na ASOC projekte koji su se proteklih godina provodili u obje zemlje, a osim što svi imaju za cilj poticanje kulture aktivnog građanstva i podizanje svijesti učenika srednjih škola o kohezijskoj politici ovim se Pilot projektom naglasak želi staviti na način funkcioniranja Interreg programa prekogranične suradnje i s njim povezanim projektima. Pilot projektom povezat će se parovi talijanskih i hrvatskih srednjih škola, koji će pod vodstvom nastavnika/ca pratiti isti projekt odabran u okviru Interreg programa prekogranične suradnje te osmisliti istraživanje građanskog praćenja projekta.

Po završetku Pilot projekta škole čiji rad bude ocijenjen najuspješnijim predstavit će svoje završno izvješće s ciljem dijeljenja iskustva građanskog praćenja na događajima koji će se održati u Veneciji i/ili Hrvatskoj, ovisno o u tom trenutku važećim epidemiološkim mjerama i prioritetnom brigom o zdravlju i sigurnosti učenika/ca.  

Prijave za sudjelovanje u Projektu podnose se isključivo elektroničkim putem, ispunjavanjem mrežnog obrasca na poveznici: https://forms.gle/6MZFfW7K7WfP3Hvg7[1]

U slučaju poteškoća s ispunjavanjem obrasca, molimo obratite se na adresu elektroničke pošte: asoc2019@mrrfeu.hr
 
Krajnji rok za podnošenje prijava za sudjelovanje u Pilot projektu je 15. siječnja 2022. godine do 16.00 sati.
 
 
Preporuča se obrascu pristupiti pomoću internetskih preglednika Microsoft Edge ili Google Chrome, budući da se prilikom ispunjavanja obrasca korištenjem preglednika Internet Explorer 11 pojedini dijelovi obrasca ne prikazuju u potpunosti.