Interreg VI-A Slovenija - Hrvatska 2021.-2027. – objava prvih poziva na dostavu projektnih prijedloga

Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2021.–2027. objavio je dana 24. ožujka 2023. godine dva Poziva na dostavu projektnih prijedloga koji su namijenjeni za Standard projekte:
  • 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standard projekte za Prioritet 1. i Prioritet 3.
    • Prioritet 1. Zelena i prilagodljiva regija (Specifični cilj 2.4 Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima i Specifični cilj 2.7 Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja).
    • Prioritet 3. Dostupna i povezana regija (Specifični cilj 6.2 Povećanje učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama).
  • 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standard projekte za Prioritet 2.
  • Prioritet 2. Otporna i održiva regija (Specifični cilj 4.6 Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama.
Prvi rok za dostavu projektnih prijedloga otvoren je do:
  • 24. svibnja 2023. u 12:00 sati (CET) za Prioritete 1. i 3.
  • 21. lipnja 2023. u 12:00 sati (CET) za Prioritet 2
Trajanje projekata: do 30 mjeseci za Prioritete 1. i 2., do 24 mjeseci za Prioritet 3.
Vrijednost projekata: Ukupna financijska alokacija za objavljene Pozive iznosi otprilike 18,3 milijuna eura iz EFRR, uz stopu sufinanciranja od 80%.
Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni na hrvatskom i slovenskom jeziku. Sažetak projekta mora biti napisan na hrvatskom, slovenskom i engleskom jeziku.
Projektni prijedlozi dostavljaju se isključivo putem sustava Joint electronic monitoring system (Jems) kojem možete pristupiti putem poveznice: https://jems.si-hr.eu/no-auth/login?ref=%2Fapp%2Fdashboard  

Detaljnije informacije o Pozivu i natječajna dokumentacija objavljeni su na službenoj programskoj stranici: http://www.si-hr.eu/2127/hr/
Za sve potencijalne prijavitelje organizirati će se info radionice u drugoj polovici travnja s ciljem upoznavanja sa dokumentacijom i procesom prijave na 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga. Sve informacije vezano uz info radionice te link za prijavu biti će objavljene na web stranici programa: http://www.si-hr.eu/2127/hr/regular-projects/#workshops

Za sve upite vezane uz prijavu projekata potencijalni prijavitelji mogu kontaktirati Zajedničko tajništvo Programa. Kontakt podatke članova Zajedničkog tajništva možete pronaći putem slijedeće poveznice: http://www.si-hr.eu/2127/hr/joint-secretariat