Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE – pripremite se za prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga

Program INTERREG EUROPE pokrenuo je informativnu kampanju u vezi s prvim pozivom na dostavu projektnih prijedloga. Još uvijek se čeka službeno odobrenje Programa suradnje od strane Europske komisije, a nakon odobrenja bit će raspisan prvi Poziv na dostavu projektnih prijedloga. Indikativan datum objave poziva je sredina lipnja 2015. godine.
 
Programska tijela su pripremila i objavila relevantnu dokumentaciju u svrhu pravovremene pripreme potencijalnih prijavitelja za navedeni poziv. Nacrt programskog paketa, uključujući programski priručnik i obrasce za prijavu, dostupan je na sljedećem linku: http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/.
 
Također su dostupni  alat za traženje partnera i ideja te stranica za pomoć koji mogu poslužiti za razvoj projektnog prijedloga ili kreiranja partnerstva.

Važno je napomenuti da su svi dokumenti koji se mogu preuzeti na gore navedenim linkovima informativnog karaktera te se ne mogu iskoristiti za prijavu projekta, ali s obzirom na kratak rok trajanja poziva od svega mjesec dana, dobro je već sada krenuti s pripremom.