Objava rezultata Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu