Objavljen natječaj za prijavu projekata za prevenciju i pripravnost