ITU – Donesena Odluka o dodjeli pojedinačne državne potpore poduzetniku HEP Toplinarstvo d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije, Zagreb za provedbu projekta „Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba“

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak dana 14. listopada 2020. godine donijela je Odluku o dodjeli pojedinačne državne potpore poduzetniku HEP Toplinarstvo d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije, Zagreb za provedbu projekta „Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba“. Odlukom se dodjeljuje državna potpora u iznosu od 421.499.999,67 HRK  za provedbu velikog projekta „Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba“ sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020., Prioritetna os 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Investicijski prioritet 4c „Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru“, Specifični cilj 4c3 „Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva“.
 
Svrha projekta je poboljšanje energetske učinkovitosti toplinskog sustava i razine usluga koje se pružaju kućanstvima na području grada Zagreba, pri čemu se očekivani rezultati odnose na uštedu u konačnoj potrošnji energije zbog smanjenja gubitka u mreži centralnog grijanja.
 

Informacije o pojedinačnoj državnoj potpori

Davatelj potpore: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Korisnik potpore: HEP Toplinarstvo d.o.o., veliki poduzetnik koji sudjeluje u sektoru „Opskrba parom i klimatizacija“ (NACE – „Steam and air conditioning supply“) u regiji Kontinentalna Hrvatska (NUTS 2)

Potpora u iznosu od 421.499.999,67 HRK se dodjeljuje u obliku bespovratnih sredstava sukladno odredbama Ugovora o bespovratnim sredstvima kojeg će sklopiti Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Korisnik potpore HEP Toplinarstvo d.o.o.
 
Odluka o dodjeli pojedinačne državne potpore poduzetniku HEP Toplinarstvo nalazi se u Dokumentima.