Javni poziv za neovisne procjenitelje prijava pristiglih na Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u nastavku teksta: Ministarstvo) objavljuje ovaj Javni poziv u svrhu angažiranja neovisnih procjenitelja (u nastavku teksta: ocjenjivača) za obavljanje zadataka ocjenjivanja prijava pristiglih na ograničeni Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam).
 
ITU mehanizam sastoji se od skupa aktivnosti koje se mogu financirati iz tri europska strukturna i investicijska fonda - Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda. Intervencije ponuđene gradovima kroz ITU mehanizam su relativno raznolike te omogućuju integriranje infrastrukturnih projekata i soft aktivnosti. Tematski opseg i konkretan skup aktivnosti koje će konačno biti implementirani kroz ITU mehanizam pridonosit će sljedećim tematskim područjima:
  • Gradovi kao pokretači gospodarskog razvoja
  • Čisti gradovi, odnosno, gradovi u borbi protiv klimatskih promjena
  • Uključivi gradovi, odnosno, gradovi u borbi protiv siromaštva.

Prijave moraju biti dostavljene u pisarnicu Ministarstva do 29. srpnja 2016. godine, do 16.00 sati.


Tekst Javnog poziva
 
Prilozi:
  1. Prijavni obrazac
  2. CV obrazac
  3. Tablica za provjeru prihvatljivosti i vrednovanje prijava
  4. Izjava o povjerljivosti i nepristranosti i izbjegavanju sukoba interesa
  5. Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam)