Otvoren treći poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska-Crna Gora 2007.-2013.

Referentni broj: EuropeAid/134665/L/ACT/ME
 

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske i Delegacija Europske unije u Crnoj Gori u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore i Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske objavljuju poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska – Crna Gora 2007.-2013. (financijska potpora iz alokacija za 2012. i 2013. godinu) s ciljem poticanja stvaranja zajedničkih aktivnosti za zaštitu okoliša, prirode i kulturne baštine, zajedničkih turističkih i kulturnih prostora te malih razvojnih projekata prekograničnih zajednica. U okviru ovog poziva indikativni iznos od 1.800.000 € (iznos može biti uvećan za iznos preostalih sredstava iz alokacije 2011. za Crnu Goru) dostupan je za projektne prijedloge iz obje partnerske zemlje. Prihvatljiva i pridružena programska područja na kojima se trebaju provoditi programske aktivnosti u Republici Hrvatskoj obuhvaćaju Dubrovačko-neretvansku županiju kao prihvatljivo područje i Splitsko-dalmatinsku županiju kao pridruženo područje, a u Crnoj Gori općine Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budvu, Bar, Ulcinj i Cetinje kao prihvatljiva područja, te općine Nikšić, Podgoricu i Danilovgrad kao pridružena područja.
Projektni prijedlozi mogu se poslati poštom ili dostaviti osobno ili kurirskom službom na adresu:
Joint Technical Secretariat, Škaljari bb, 85 330 Kotor, Montenegro.
 

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 13. prosinca 2013. godine (u slučaju osobne dostave, krajnji rok za prijem je 16:00 sati po srednjeeuropskom vremenu). Svaki projektni prijedlog dostavljen nakon ovog roka bit će isključen iz procesa ocjenjivanja.
 

Upute za prijavitelje projekata kao i prijavni paket dostupni su na sljedećim internetskih stranicama: www.cbccro-mne.org; www.mrrfeu.hr; www.mvpei.gov.me; www.arr.hrhttp://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm.
Kontakt za dodatne informacije: E-mail: office@cbccro-mne.org; Fax: +382 32 322 215
 

Informativni dani za ovaj poziv na dostavu projektnih prijedloga održat će se u Crnoj Gori i Hrvatskoj:
23.09.2013. u 11:00h, Herceg Novi, Sala Skupštine Opštine, Trg Maršala Tita 2;
25.09.2013. u 11:00h, Cetinje, Sala Skupštine Prijestonice, Bajova 2;
27.09.2013. u 11:00h, Budva, Akademija znanja, Žrtava fašizma bb, Obilaznica;
02.10.2013. u 11:00h, Metković, Galerija gradskog kulturnog središta, Stjepana Radića 1;
03.10.2013. u 11:00h, Dubrovnik, Sveučilišni kampus, Branitelja Dubrovnika 41.
 

Prijavni paket i druga relevantna dokumentacija mogu se preuzeti ovdje.
 


Reference number: EuropeAid/134665/L/ACT/ME
 

The Agency for Regional Development of the Republic of Croatia and the Delegation of the European Union to Montenegro in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Montenegro and the Ministry of Regional Development and EU Funds of the Republic of Croatia are seeking proposals within IPA Cross-Border Programme Croatia – Montenegro 2007-2013 (financial assistance from 2012 and 2013 allocations) with the aim to encourage the development of joint actions for environment, nature and cultural heritage protection, joint tourism and cultural space and small cross-border community development projects. Under this Call for Proposals an indicative amount of €1,800,000 (Indicated amount may be increased for the amount of remnants funds from the Montenegrin allocation 2011) is made available for financing project proposals from both partner countries. The cross-border eligible and adjacent Programme areas within the Republic of Croatia are Dubrovnik-Neretva County as eligible area and Split-Dalmatia County as adjacent area and within Montenegro municipalities of Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcinj and Cetinje  as eligible areas and municipalities of Nikšić, Podgorica and Danilovgrad as adjacent areas.
 

Applications must be submitted by registered mail, private courier service or by hand delivery at the following address:
Joint Technical Secretariat, Škaljari bb, 85 330 Kotor, Montenegro.
 

The deadline for submission of proposals is 13 December 2013 (in the case of hand-deliveries, the deadline for receipt is at 16:00 local time on the same day). Any application submitted after the deadline will be excluded from the evaluation process.
 

The full Guidelines for Applicants and Application Pack are available for consultation and download at the following internet sites: www.cbccro-mne.org; www.mrrfeu.hr; www.mvpei.gov.me; http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm; www.arr.hr;
Contacts for additional information: E-mail: office@cbccro-mne.org; Fax: +382 32 322 215
 

Information sessions on this Call for proposals will be held in Montenegro and Croatia:
23/09/2013 at 11:00h, Herceg Novi, Sala Skupštine Opštine, Trg Maršala Tita 2;
25/09/2013 at 11:00h, Cetinje, Sala Skupštine Prijestonice, Bajova 2;
27/09/2013 at 11:00h, Budva, Akademija znanja, Žrtava fašizma bb, Obilaznica;
02/10/2013 at 11:00h, Metković, Galerija gradskog kulturnog središta, Stjepana Radića 1;
03/10/2013 at 11:00h, Dubrovnik, Sveučilišni kampus, Branitelja Dubrovnika 41.

 
 

Dokumenti