Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske objavila je dokumentaciju za nadmetanje za postupak nabave Intelektualne usluge vanjskih stručnjaka

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske koja djeluje kao Upravljačko tijelo Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska- Srbija 2014. - 2020. i Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014. - 2020. objavila je dokumentaciju za nadmetanje za postupak nabave Intelektualne usluge vanjskih stručnjaka vezane uz ocjenu sljedećih aspekata za Interreg IPA programe:
 
  1. Upravljanje Interreg IPA programima i programskim postupcima
  2. Provedba Interreg IPA programa
  3. Implementacija komunikacijske strategije za Interreg IPA programe

Dokumentacija je objavljena sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016) na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, a broj objave je 2018/S 0F2-0024463.

Vijest o objavi dokumentacije objavljena je i na stranicama programa:

http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/novost/tender-for-the-evaluation-of-programmes-open-till-28-september-2018/