Javna nabava za odabir vanjskog pružatelja usluga za izradu teritorijalne (socio-ekonomske) analize Interreg IPA programa prekogranične suradnje 2021. - 2027.Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Upravljačkog tijela programa prekogranične suradnje Interreg IPA Hrvatska - Srbija 2014. - 2020. i Interreg IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014. – 2020., poziva gospodarske subjekte da dostave svoje ponude za pripremu teritorijalne (socio-ekonomske) analize programskog područja za oba programa u sljedećem programskom razdoblju 2021. - 2027.

Gospodarski subjekt ugovoren u okviru ovog natječaja treba pripremiti dvije teritorijalne (socio-ekonomske) analize programskog područja za dva programa Interreg IPA prekogranične suradnje 2021. - 2027. koji će biti osnova za izradu strategija navedenih programa u skladu s uputama Upravljačkog tijela i članova Radne skupine za programiranje.

Natječaj je otvoren samo za gospodarske subjekte koji mogu osigurati tri stručnjaka koji ispunjavaju kriterije prihvatljivosti navedene u natječajnoj dokumentaciji. Ponude moraju biti predane na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Poziv na natječaj dostupan je na web stranici elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Za pronalaženje natječajne dokumentacije odaberite "Jednostavna (bagatelne)" u lijevom izborniku i upišite broj objave: 2020/ 0BP-00810. Ponude se dostavljaju on-line koristeći istu poveznicu.

Rok za dostavu ponuda je 7. rujna 2020. godine do 10:00 sati.
 
Izvori:
Interreg IPA cross-border cooperation program Croatia - Serbia 2014 - 2020.
Interreg IPA cross-border cooperation program Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro 2014 -2020