Poziv za iskaz interesa - izrada nacrta programskog dokumenta za prokograničnu suradnju između Republike Mađarske i Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.

Nacionalna razvojna agencija, kao Upravljačko tijelo IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007.-2013., objavljuje poziv za iskaz interesa za natjecateljski pregovarački postupak koji se provodi sukladno članku 3.4.2 Praktičnog vodiča kroz procedure ugovaranja za vanjske aktivnosti EU.
 

Pojedinosti možete pronaći u dokumentu u privitku.

Dodatne informacije o IPA prekograničnom programu Mađarska-Hrvatska 2007.-2013. možete pronaći na internet stranici: www.hu-hr-ipa.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Request for expression of interest - drafting of the programming document for the cross-border co-operation betwen Republic of Hungary and Republic of Croatia for the programming period 2014.-2020.
 

The National Development Agency, as Managing Authority of the Hungary-Croatia  IPA CBC Programme 2007-2013 would like to request expressions of interest for a competitive negotiated procedure implemented according to Article 3.4.2 of the Practical Guide to Contract procedures for EU external actions.
 

Please find the details in the attached document.
 

For further information about the HU-HR IPA CBC Programme 2007-2013 please consult the following website: http://www.hu-hr-ipa.com/