Marco Polo II - otvoren poziv za prijedloge projekata u 2012.Otvoren je poziv za podnošenje projektnih prijedloga za 2012. godinu u okviru Programa Unije Marco Polo II.
 
Ciljevi programa Marco Polo II su smanjenje opterećenja cestovnog prometa, smanjenje negativnog učinka teretnog prijevoza na okoliš u zemljama Europske unije i jačanje intermodalnosti, čime se želi pridonijeti učinkovitosti i održivosti prometnog sustava.  U svrhu ostvarenja tog cilja program podupire aktivnosti u teretnom transportu, logistici i drugim relevantnim tržištima, uključujući tzv, „morske autoceste“ i mjere izbjegavanja cestovnog preopterećenja.
 
Projekte mogu prijavljivati pravne osobe registrirane u državama članicama programa (EU, Norveška, Island, Lihtenštajn i Hrvatska), samostalno ili u konzorciju sastavljenom od dva ili više subjekata.. S obzirom da se na natječajima većinom za financiranje uzimaju u obzir veliki projekti, preporuka je da mala i srednja poduzeća osnuju klastere i nastupaju zajednički.
 
Na natječaj se mogu javiti tvrtke u privatnom i državnom vlasništvu, sudionici u organizaciji prijevoza; 
 • cestovni ili željeznički prijevoznici, 
 • morski ili riječni prijevoznici, 
 • špediteri, 
 • terminali, 
 • morske i riječne luke, 
 • veliki proizvođači koji sami organiziraju svoj prijevoz, 
 • udruženja (ako su osnovana kao zasebne pravne osobe).
 
Program je namijenjen onima koji:
 • imaju ideju o novom servisu koji prebacije teret sa ceste na more, željeznicu ili unatarnje plovne putove
 • ideju o inovatinoj aktivnosti kojom se uklanjaju strukturalne barijere u teretnom prijevozu u EU
 • ideju o obrazovnoj aktivnosti kojoj je cilj unaprijediti vođenje poslovanja ili znanje na području logistike teretnog prijevoza
 • ima dodanu vrijednost na europskoj razini
 • nije održiv u početnim godinama 
 • ali ima velik potencijal i održiv je u budućnosti
 • projekt nema negativni učinak na tržišno natjecanje i konkurenciju
 
Čisti infrastrukturni projekti, istraživački i razvojni projekti te projekti čiji su rezultati isključivo studije nisu prihvatljivi za financiranje u okviru ovog programa (manja infrastrukturna ulaganja, odnosno, infrastrukturne adaptacije su dozvoljene).
 
Program je centraliziran, provodi ga Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije Europske komisije  kojoj se izravno podnose projektni prijedlozi.
Neki od primjera projekata dobre prakse objedinjeni su u brošuri koju je prevela Europska poduzetnička mreža Hrvatske a možete ju preuzeti ovdje.
 
Za sufinanciranje projekta u okviru ovog poziva na raspolaganju je 64.6 milijuna eura. Iz proračuna programa financira se između 35% i 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o aktivnosti. 
 
Prioritete u 2012. godini čine pomorski projekti s ciljem zaštite okoliša, projekti unutarnje plovidbe i željeznice s pojedinačnim vagonskim prijevozom. 
 
Godišnji radni program za 2012. za program Marco Polo II programa preuzmite ovdje. Tekst natječaja, te ostale potrebne dokumente možete pronaći ovdje.
 
Poziv je objavljen 20.  lipnja 2012., a rok za predaju projektnih prijedloga je 21. listopada 2012.
 
Objava poziva:    20. lipnja 2012
Rok za prijavu:    21. listopada 2012
Vanjska evaluacija:    Listopad/Studeni 2012
Unutarnja evaluacija:    Studeni/Prosinac 2012
Lista projekata koji su predloženi za pregovore:    Siječanj 2013
Potpisivanje ugovora:    Drugi kvartal 2013
 
Za koordinaciju provedbe programa u RH nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.
 
Klaster intermodalnog prijevoza djeluje kao nacionalni kooridnator programa te pruža pomoć potencijalnim prijaviteljima informacijama ili aktivnim sudjelovanjem u pripremi projektne dokumentacije.
Nacionalna kontakt točka: 
g. Dražen Žgaljić
Tel: +385 51 344 252
Mob:  +385 91 250 6266
E-mail: zgaljic@shortsea.hr