Potpore otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europski unije raspisalo je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2016. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta. Samo Ministarstvo je i davatelj potpore, a rok za podnošenje zahtjeva i popratne dokumentacije je 31. listopada 2016. godine.

Potencijalni korisnici su pravne i fizičke osobe - obrtnici sa sjedištem na otocima koji svoju djelatnost obavljaju na otocima. Uz navedeno, radnici koje zapošljavaju moraju imati  prebivalište na otocima i raditi kod istog poslodavca najmanje dvanaest mjeseci bez prekida. Udio vlasništva države, jedinice regionalne i lokalne samouprave u strukturi vlasništva korisnika potpora ne smije biti veći od 50% te otočni poslodavac ne smije biti financijska institucija (banka, osiguravajuće društvo, štedno-kreditna zadruga i sl.).
 
Korisnici  potpora  na  slabije razvijenim otocima  (prve  skupine)  imaju  pravo  na  potpore  u  iznosu  od  100%  jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje Korisnik potpora, bez doprinosa na plaću. Korisnici  potpora  na  razvijenijim otocima  (druge  skupine)  imaju  pravo  na  potpore  u  iznosu  od  50%  jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje Korisnik potpora, bez doprinosa na plaću.
 
„Dodjela potpore otočnim poslodavcima ima za cilj pomoći u smanjenju troškova poslovanja, a time i stvoriti uvjete za očuvanje postojećih radnih mjesta. Potpora omogućava lakše zapošljavanje novih djelatnika, unapređenje poslovanja i razvoj otočnog gospodarstva“ Izjavio je ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić.
 
Otočni poslodavci mogu ostvariti najveći iznos potpore do 200.000 EUR-a (bruto iznos), tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine, uključujući sve državne potpore i državne potpore male vrijednosti.