Objava rezultata Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za razdoblje 2015.-2018.