Poništenje postupka javne nabave za usluge ocjenjivanja projektnih prijedloga zaprimljenih u sklopu Prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014.-2020.

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Upravljačko tijelo Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014.-2020. na temelju odluke čelnika Upravljačkog tijela (u skladu s člankom 100. stavkom 1. točkom 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)) objavljuje poništenje otvorenog postupka javne nabave za usluge ocjenjivanja projektnih prijedloga zaprimljenih u sklopu Prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014.-2020. objavljenog 24. kolovoza 2016. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj objave: 2016/S 002-0018619.

Link: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=787275