Otvoren treći poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007.-2013.

Referentni broj: EuropeAid/134-964/L/ACT/IPA

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske i Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini objavljuju poziv za prikupljanje projektnih prijedloga u okviru  IPA prekograničnog programa Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007.-2013. (financijska potpora iz alokacija za 2011. (samo BiH), 2012. i 2013.godinu) s ciljem poticanja stvaranja prekogranične suradnje i partnerstva; poticanja razvoja zajedničkih prekograničnih aktivnosti revitaliziranja gospodarstva, zaštite prirode i okoliša i unaprjeđenja socijalne povezanosti na programskom području. U okviru ovog poziva indikativni iznos od 3.822.090,56 € dostupan je za projektne prijedloge iz obje partnerske zemlje (1.800.000€ za Hrvatsku i 2.022.090,56€ za Bosnu i Hercegovinu).

Cjelovite smjernice za prijavitelje dostupne su na sljedećim stranicama: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome www.cbc-cro-bih.net, www.arr.hr, www.mrrfeu.hr, www.dei.gov.ba.

Datumi i mjesta informativnih dana za ovaj Poziv bit će dostupni na sljedećim stranicama: www.cbc-cro-bih.net, www.mrrfeu.hr, www.arr.hr, www.dei.gov.ba.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 4. studenog 2013.godine u 16:00 sati po lokalnom vremenu.

Prijavni paket i druga relevantna dokumentacija mogu se preuzeti ovdje.


Cross-Border Programme
Croatia-Bosnia and Herzegovina
Instrument for Pre-Accession (IPA)
Component II – Cross-Border Cooperation
3rd Call for Proposals

Publication reference: EuropeAid/134-964/L/ACT/IPA

Agency for Regional Development of Republic of Croatia and the European Union Delegation to Bosnia and Herzegovina are seeking proposals within IPA Cross-border Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina 2007-2013 (financial assistance from the 2011 (only for BiH), 2012 and 2013 allocations) with the aim to encourage the creation of cross-border networks and partnerships; to encourage the development of joint cross-border activities with a view to revitalizing the economy, protecting nature and the environment and increasing social cohesion of the programming area. Under this Call for Proposals an indicative amount of 3.822.090,56 € is available for project proposals from both partner Countries (1.800.000,00€ for Croatia and 2.022.090,56€ for Bosnia and Herzegovina).

The full Guidelines for Applicants are available on the following internet sites: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and www.cbc-cro-bih.net, www.arr.hr, www.mrrfeu.hr, www.dei.gov.ba.

Dates and places of Information sessions on this call for proposals will be available on web sites: www.cbc-cro-bih.net, www.mrrfeu.hr, www.arr.hr, www.dei.gov.ba.

The deadline for submission of proposals is 4 November 2013 at 16:00 hours local time.Informativni dani 3. poziva Programa prekogranične suradnje RH-BiH


Kao dio aktivnosti vezanih uz objavu Trećeg poziva na prijavu projektnih prijedloga (Reference No. EuropeAid/134-964/L/ACT/IPA) za Program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007.-2013., koji potiče suradnju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, održava se niz informativnih radionica.

Glavna tema informativnih radionica je predstavljanje Smjernica za prijavitelje te tehničkih detalja Prijavnog paketa Trećeg poziva na prijavu projektnih prijedloga. Potencijalnim prijaviteljima projektnih prijedloga omogućeno je postavljanje pitanja vezanih uz Treći poziv.

Sadržaj informativnih radionica isti je na svim lokacijama, a radionice su otvorene za sve potencijalne prijavitelje projektnih prijedloga iz obje države. Potencijalne prijavitelje projektnih prijedloga potičemo da sudjeluju na radionici na za njih geografski najprikladnijoj lokaciji. Raspored i obrazac za prijavu sudjelovanja nalaze se na službenoj stranici Programa (http://www.cbc-cro-bih.net/hr/).

Informativni dani organizirani su prema sljedećem rasporedu:

Vrijeme održavanja: 11:00-14:00
 

 

Datum Mjesto Adresa
28.08.2013. Gradiška (BiH) Dom kulture, Mladena Stojanovića 15, 78400 Gradiška
29.08.2013. Vitez (BiH) Općinska vijećnica, Stjepana Radića 1, 72250 Vitez
30.08.2013. Široki Brijeg (BiH) Općinska vijećnica, Fra Didaka Buntića 11, 88 220 Široki Brijeg
03.09.2013. Trogir (HR) Hotel Sveti Križ, Ulica domovinske zahvalnosti 1, 21 224 Arbanija, Trogir
04.09.2013. Knin (HR) Restoran Kralj Zvonimir Dom HV-a (dvorana-I kat), Tuđmanova 34, 22 300 Knin
05.09.2013. Ilok (HR) Hotel Dunav Ilok, Julija Benešića 62, 32 236 Ilok