Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014. – 2020. 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga (Strateški poziv)

Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014. – 2020. 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga (Strateški poziv)
Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska objavio je dana 01. listopada 2019. godine 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je namijenjen Strateškim projektima.
 
Ukupna financijska alokacija za drugi poziv iznosi 69.713.000,00 eura ERDF, a intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske.
 
Poziv se odnosi na financiranje strateških projekata u okviru 4 prioritetne osi te u okviru 11 unaprijed definiranih strateških tema.
 
Strateške teme:
1. Plava tehnologija - Inovativne tehnologije za održivost Jadranskog mora.
2. Prilagodba klimatskim promjenama - Poboljšanje znanja i izrada baza podataka za planiranje strategije prilagodbe klimatskim promjenama  u urbanom obalnom i morskom području.
3. Rizik od poplave - Razvijene metode i alati koji će se koristiti za upravljanje rizicima od poplava i njihovim utjecajem u Programskom području.
4. Izlijevanje nafte i ostale morske katastrofe, požari i potresi - Jačanje pripremljenosti i sprečavanje opasnosti.
5. Obalni i kopneni turizam - Pametna specijalizacija i poboljšana kvaliteta u turizmu za zeleni i održivi razvoj mediteranskih otoka i obalnog područja
6. Morski okoliš – Poboljšanje uvjeta zaštite okoliša i bioraznolikost obalnih, morskih i riječnih voda i ekosustava konsolidirajući održive i inovativne tehnologije i pristupe koji se odnose na integrirani nadzor, sustave modeliranja i obnavljanje.
7. Ribarstvo i akvakultura - Zajedničko upravljanje održivim ribarstvom i akvakulturama radi zaštite morskih resursa i biološke raznolikosti u Jadranskom moru.
8. Morski otpad - Zajedničke akcije i planovi integriranog prekograničnog upravljanja obalnim i morskim otpadom tokom cijelog njegovog životnog ciklusa
9. Pomorski promet - Povećanje ekološke održivosti sustava za upravljanje svim operacijama u lukama na programskom području.
10. Mobilnost putnika - Multimodalna prometna rješenja i usluge za poticanje, potporu i promociju održive mobilnosti putnika.
11. Nautičke usluge – Male nautičke luke kao pokretač razvoja pomorskog prometa na jadranskom području.
 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga biti će otvoren od 01. listopada 2019. do 15. studenoga 2019. do 12:00 (CET), a prijave moraju biti dostavljene elektronski putem sustava SIU 2014-2020.,. Prijava će se vršiti u jednom koraku, na engleskom jeziku te isključivo online.
 
Detaljnije informacije o pozivu i natječajna dokumentacija objavljeni su na web stranici programa: https://www.italy-croatia.eu/strategic-calls
 
Za više informacija o pozivu, pomoć pri traženju partnera i ostala pitanja vezana uz program možete kontaktirati kontakt točke Zajedničkog tajništva programa u Zadru i Dubrovniku.
 
Zajedničko tajništvo organizirati će informativne radionice tijekom trajanja poziva u prekograničnom području.
Informacije o mjestu održavanja radionica biti će objavljene na Programskoj stranici.