Natječaj za vanjske ocjenjivače Programa suradnje INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

U okviru Programa suradnje INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. objavljen je natječaj za vanjske ocjenjivače s ciljem  stvaranja baze ocjenjivača za ocjenjivanje projektnih prijedloga tijekom provedbe Programa.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete navedene u Pozivu za vanjske ocjenjivače (eng. Call for Assessors) pozivaju se na dostavu
 
  • potpisanog životopisa na engleskom jeziku (na Europass obrascu; http://europass.cedefop.europa.eu/) u PDF ili JPG formatu
  • potpisanog Prijavnog obrasca (eng. Application form) na engleskom jeziku u PDF ili JPG te u Word formatu (DOC or DOCX)
  • ostale potrebne dokumentacije (diploma, svjedodžbi i referenci) na materinjem jeziku

na adresu elektronske pošte szucs@huhr-cbc.com do 30. lipnja 2016. u 17.00 h.