Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu

OBAVIJEST O ZATVARANJU JAVNOG POZIVA ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI ZA 2018. GODINU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 1. kolovoza 2018. godine Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu (u nastavku teksta: Javni poziv).
 
Točkom VII. Javnog poziva navedeno je da će se Zahtjevi za dodjelu sredstava Fonda ( u nastavku teksta: Zahtjev) zaprimati od 16. kolovoza 2018. godine do iskorištenja sredstava planiranih za 2018. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2018. godine.
 
Sukladno naprijed navedenom, obavještavamo sve podnositelje Zahtjeva da je s danom 4. rujna 2018. ukupan iznos zatraženih sredstava u okviru ovog Javnog poziva dosegnuo  planirani iznos raspoloživih sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu  te se isti smatra zatvorenim.
 
Sukladno točki VII. Javnog poziva Zahtjevi poslani zaključno s 4. rujna 2018. zaprimat će se unutar roka od osam dana od objave ove obavijesti te će biti registrirani i upućeni u daljnji postupak o čemu će podnositelji zahtjeva biti obaviješteni.
 
Svi zahtjevi poslani nakon 4. rujna 2018. neće biti uzeti u razmatranje.
 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu. Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU.

Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Uvjeti i kriteriji za dodjelu sredstava Fonda, prihvatljiva područja sufinanciranja, iznosi i kriteriji sufinanciranja te drugi bitni elementi za dodjelu sredstava Fonda utvrđeni su u Javnom pozivu za dodjelu sredstava Fonda i Uputama za korisnike.
Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 200.000.000,00 kuna.

Obavještavamo sve zainteresirane da će se Zahtjevi za dodjelu sredstava Fonda zaprimati od 16. kolovoza 2018. do iskorištenja sredstava planiranih za 2018. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2018.