Otvoren 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska-Srbija 2007.-2013.

Referentni broj: Europe Aid/136602/DD/ACT/Multi

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske i Delegacija Europske unije u Republici Srbiji objavljuju poziv za prikupljanje projektnih prijedloga u okviru  IPA prekograničnog programa Hrvatska-Srbija 2007.-2013. (financijska potpora iz alokacija IPA za 2012. i 2013. godinu).

S obzirom na to da su  Hrvatska i Srbija nedavno pogođene teškim poplavama, ovaj Poziv za dostavu projektnih prijedloga je prilagođen tako da pomogne objema zemljama u oporavku od ove prirodne nepogode. U okviru ovog poziva indikativni iznos od 3.600.000,00 € dostupan je za projektne prijedloge iz obje partnerske zemlje (1.800.000,00 € za Hrvatsku i 1.800.000,00 € za Srbiju).

Cjelovite smjernice za prijavitelje dostupne su na sljedećim mrežnim stranicama: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome i http://croatia-serbia.com, www.arr.hr, www.mrrfeu.hr, www.seio.gov.rs, www.evropa.gov.rs.

Datumi i mjesta informativnih dana za ovaj Poziv bit će dostupni na sljedećim stranicama: http://croatia-serbia.com, www.mrrfeu.hr, www.arr.hr, www.seio.gov.rswww.evropa.gov.rs. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 1. lipnja 2015. u 16:00 sati po lokalnom vremenu.

Prijavni paket i druga relevantna dokumentacija mogu se preuzeti ovdje.
 


Cross-Border Programme
Croatia-Serbia
Instrument for Pre-Accession (IPA)
Component II – Cross-Border Cooperation
3rd Call for Proposals
Publication reference: Europe Aid/136602/DD/ACT/Multi
             
Agency for Regional Development of Republic of Croatia and the Delegation of the European Union to the Republic of Serbia are seeking proposals within IPA Cross-border Programme Croatia-Serbia 2007-2013 (financial assistance from the allocations IPA 2012 and 2013). Since Croatia and Serbia have been recently affected by severe flooding, this Call for Proposals is tailored to help both countries recover from the disaster. Under this Call for Proposals an indicative amount of €3,600,000.00 is available for project proposals from both Partner Countries (€1,800,000.00 for Croatia and €1,800,000.00 for Serbia).

The full Guidelines for Applicants are available on the following internet sites:https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and http://croatia-serbia.comwww.arr.hrwww.mrrfeu.hrwww.seio.gov.rswww.evropa.gov.rs.

Dates and places of Information sessions on this call for proposals will be available on web sites: http://croatia-serbia.comwww.mrrfeu.hrwww.arr.hrwww.seio.gov.rswww.evropa.gov.rs.

The deadline for submission of proposals is 1st June 2015 at 16:00 hours local time.