Javni poziv za Program razvoja otoka u 2021.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoj otoka u 2021.
 
Programom se sustavno nastoje umanjiti regionalne razvojne nejednakosti i različitosti na području Republike Hrvatske. Cilj Programa odnosi se na unaprjeđenje i razvoj lokalne zajednice na otocima povećanjem kvalitete i dostupnosti komunalnih, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, kulturnih, sportskih, poduzetničkih, turističkih te ostalih javnih usluga uz sustavnu podršku zaštiti okoliša, primjeni energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.
 
Program je namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac. 
 
Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoj otoka u 2021. otvoren je od 15. prosinca 2020. do 15. siječnja 2021.  te se u tom razdoblju mogu podnositi  prijave  za financiranje sa svim potrebnim  dokumentima.