Odluka o ostvarivanju prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2012. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije