Javni poziv za neovisne procjenitelje projektnih prijava

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje ovaj Javni poziv u svrhu stvaranja baze neovisnih procjenitelja za ocjenjivanje projektnih prijava u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013. (u daljnjem tekstu: OPRK).

U okviru OPRK-a, Ministarstvo je nadležno za provedbu Prioritetne osi 1. Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija, Mjera 1.1. Podrška razvoju javne infrastrukture. Unutar navedenog Prioriteta/Mjere, u okviru Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu, 4. prosinca 2013. godine raspisan je 4. otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava (RC.1.1.05; u daljnjem tekstu: 4. poziv) koji je otvoren do 18. veljače 2014. godine te obuhvaća četiri kategorije projekata:
 

• Razvoj osnovne poduzetničke infrastrukture (energetske, komunalne, prometne i komunikacijske) unutar postojećih poduzetničkih zona, gdje nedostatak takve infrastrukture predstavlja zapreku razvoju malog i srednjeg poduzetništva;
• Razvoj i unaprjeđenje poduzetničkih potpornih institucija;
• Razvoj i unaprjeđenje razvojno-istraživačke infrastrukture;
• Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture.


Više informacija o 4. pozivu može se pogledati na sljedećoj poveznici: 
http://www.strukturnifondovi.hr/contest/open/shema-dodjele-bespovratnih-sredstava-za-poslovnu-infrastrukturu


Putem ovog Javnog poziva želi se osigurati stvaranje baze neovisnih procjenitelja koji će pružiti stručnu podršku Ministarstvu u odabiru pristiglih projektnih prijava. Neovisne procjenitelje Ministarstvo će koristiti za procjenu kvalitete projektnih prijava:
 

a) s ekonomskog aspekta,
b) s tehničkog aspekta.Rok za dostavu cjelovitih prijava: 25. veljače 2014. godine, do 16.00 sati
 

1. Javni poziv za neovisne procjenitelje
2. Prijavni obrazac
3. CV standard EU obrazac
4. Tablica za provjeru prihvatljivosti i vrednovanje prijava