Interreg Mediteran 2014.-2020. – Poziv za izradu metodologije izračuna ugljičnog otiska


Program transnacionalne suradnje Interreg Mediteran 2014. - 2020. je objavio novi, otvoreni, poziv za izradu metodologije izračuna ugljičnog otiska projekata koji će biti financirani iz budućeg programa Interreg Euro Mediteran 2021. – 2027.
Okvirna financijska alokacija iznosi 500.000 eura te bi se indikativno trebao odobriti samo jedan projekt.

Poziv je otvoren od 15. veljače do 15. travnja 2021. godine do 12:00 (CET)
Seminar za potencijalne prijavitelje bit će organiziran 4. ožujka 2021. godine.
Sva dokumentacija, kao i sve ostale informacije o pozivu , dostupne su na sljedećoj poveznici.
 
INTERREG MEDITERAN je program financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje, a obuhvaća i pruža podršku regionalnoj suradnji između devet mediteranskih država članica Europske unije i četiri države nečlanice (Cipar, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Malta, Portugal, Slovenija, Španjolska te Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Velika Britanija) tijekom programskog razdoblja 2014.-2020.