Kalendar rokova za prijavu projekata u okviru Programa Unije Kultura 2007. – 2013.

Projekti višegodišnje suradnje (1.1.)
Rok za prijavu na natječaj: 1. listopada 2012. godine
Objava rezultata: 31. ožujka 2013. godine
Početak projekta: od 1. svibnja 2013. do 30. travnja 2014. godine
Provedba: 3 do 5 godina
 
Projekti kratkoročne suradnje (1.2.1.)
Rok za prijavu na natječaj: 1. listopada 2012. godine
Objava rezultata: 28. veljače 2013. godine
Početak projekta: od 1. svibnja 2013. do 30. travnja 2014. godine
Provedba: do 2 godine
 
Projekti književnih prijevoda (1.2.2.)
Rok za prijavu na natječaj: 3. veljače 2013. godine
Objava rezultata: 31. srpnja 2013. godine
Početak projekta: od 3. rujna 2013. do 31. kolovoza 2014. godine
Provedba: do 2 godine
 
Projekti suradnje s Trećim zemljama (1.3.5.)
Rok za prijavu na natječaj: 4. svibnja 2012. godine (JAR) odnosno 3. svibnja 2013. godine (Australija i Kanada)
Objava rezultata: 31. kolovoza 2012. godine (JAR) i 31. kolovoza 2013. godine (Australija i Kanada)
Početak projekta: od 1. studenog 2012. do 31. listopada 2013. godine (JAR) odnosno od 1. studenog 2013. do 31. listopada 2014. godine (Australija i Kanada)
Provedba: do 2 godine
 
Potpora za europske kulturne festivale (1.3.6.)
Rok za prijavu na natječaj: 15. studenog 2012. godine
Objava rezultata: 31. ožujka 2013. godine
Početak projekta: od 1. svibnja 2013. do 30. travnja 2014. godine
Provedba: do 12 mjeseci
 
Potpora za organizacije aktivne u području kulture na europskoj razini (2.)
Rok za prijavu na natječaj: 15. rujna 2012. godine
Objava rezultata: 28. veljače 2013. godine
Početak projekta: Financijska godina 2013.
Provedba: Jedna financijska godina
 
Projekti suradnje između organizacija uključenih u analizu kulturnih politika (3.2)
Rok za prijavu na natječaj: 1. listopada 2012. godine
Objava rezultata: 28. veljače 2013. godine
Početak projekta: Od 1. svibnja 2013. do 30. travnja 2014. godine
Provedba: Najmanje 12, a najviše 24 mjeseca


Više informacija o mogućnostima sudjelovanja u navednom programu možete pronaći na internet stranici Kulturne kontakt točke RH pri Ministarstvu kulture: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=95.

Kontakti:
Mladen Špehar
Ministarstvo kulture
Uprava za međunarodnu kulturnu suradnju, Odjel za kulturnu kontaktnu točku
Tel: +385 (0)1 4866 334; 4866 326
E-mail: ccp@min-kulture.hr