Okvirni program za konkurentnost i inovacije (CIP)

Web stranica programa: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm 

Cilj programa je poticanje konkurentnosti europskog poduzetništva, a zamišljen je kao pomoć u ostvarivanju ciljeva Lisabonske strategije Europske unije vezano uz ekonomski rast i zapošljavanje.
 

Okvirni program za konkurentnost i inovacije - podprogrami

 
EIP - Program za poduzetništvo i inovacije
(eng. TheEntrepreneurship and Innovation Programme – EIP),
koji iznosi 60% proračuna, odnosno 2.17 milijarde eura za razdoblje 2007. – 2013.
ICT PSP - Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (eng. TheInformation Communication Technologies Policy Support Programme – ICT PSP), s 20% proračuna, odnosno 730 milijuna eura
IEE - Inteligentna energija u Europi
(eng. TheIntelligent Energy Europe Programme – IEE) s 20% proračuna, odnosno 730 milijuna eura


Specifični ciljevi programa

  • razvoj inovativnih aktivnosti (uključujući eko-inovacije),
  • omogućavanje lakšeg pristupa financijama malom i srednjem poduzetništvu,
  • osiguravanje usluga za potporu poslovanja u regijama,
  • poticanje boljeg korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT),  
  • pružanje podrške razvoju informacijskog društva,
  • promicanje korištenja obnovljivih energija i energetske učinkovitosti. 


Potencijalni  korisnici

  • istraživački centri,
  • javne institucije,
  • mala i srednja poduzeća,
  • institucije koje djeluju na području promicanja i/ili podupiranja poduzetništva (npr. agencije, gospodarske komore).