Praćenje provedbe (monitoring) i vrednovanje (evaluacija)

Praćenje provedbe (monitoring)

Praćenje provedbe projekata (monitoring) i vrednovanje (evaluacija) sastavni su dijelovi projektnog ciklusa kojima se procjenjuje i ocjenjuje učinkovitost u provedbi projekata i programa financiranih u okviru programa pomoći Europske unije.
 
Praćenje postignuća planiranih ciljeva može se odvijati tijekom same provedbe projekta (monitoring) te nakon završetka projekta analizirajući dugotrajni učinak projekta (evaluacija).

Uspostava  internog sustava monitoringa započela je još 2004. godine kroz sedam decentraliziranih pilot projekata financiranih u okviru programa CARDS u cilju testiranja budućeg decentraliziranog sustava za upravljanje projektima i programima financiranim od strane Europske unije. Prijenosom ovlasti na tzv. decentralizirano upravljanje projektima (Decentralised Implementation System) u veljači 2006. godine, interni sustav  monitoringa obuhvatio je  i projekte financirane u sklopu pretpristupnih programa (Phare, ISPA i SAPARD) te naposljetku program IPA te se provedba projekata pratila u okviru jedinstvenog, tzv. integriranog sustava monitoringa.

MRRFEU  odgovorno je za praćenje sveukupne provedbe projekata i programa financiranih iz programa EU, kao i za praćenje izvršavanja odluka i preporuka koje su donijela tijela koja nadziru praćenje provedbe. Također, Ured nacionalnog koordinatora za programe pomoći i suradnje s Europskom unijom (NIPAK) u Upravi za strateško planiranje, obnaša funkciju Tehničkog tajništva Nadzornog odbora za praćenje provedbe programa IPA u Republici Hrvatskoj i Sektorskog nadzornog odbora za praćenje provedbe I. komponente programa IPA.